Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

2016-11-30
Od pewnego czasu można zauważyć ogłoszenia we wszystkich ośrodkach szkoleniowych na temat kursu Human Element Leadership and Management. Obowiązek posiadania kompetencji w zakresie stosowania umiejętności przywódczych i pracy w zespole jest co prawda wymagany zmianami w Konwencji STCW, bo na to powołują się ośrodki, jednak nie ma mowy o obowiązku odbycia dedykowanego szkolenia pod nazwą HELM.
2016-11-30
Przypominamy o ustaleniach, które weszły w życie 15 grudnia 2015 odnośnie stref pirackich. Można znaleźć informacje odnośnie obszarów zwiększonego ryzyka, oraz praw, które obowiązują marynarzy w tych strefach. W załączniku znajdziecie polskie wydanie aneksu do listy ITF.
2016-11-29
4 listopada została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do marynarzy, mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.