Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

2016-09-09
Komisja Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność w ramach współpracy z Klubem Kapitanów Żeglugi Wielkiej, aby uhonorować pamięć tych, którzy odeszli na wieczna wachtę, podjęła decyzję o regularnym dofinansowaniu opieki nad pomnikiem "Tym, którzy nie powrócili z morza" na Cmentarzu Komunalnym w Szczecinie.
2016-09-08
Od 9 listopada 2015r. okres, w którym nie było się objętym ubezpieczeniem zdrowotnym (mającym wpływ na naliczanie opłaty dodatkowej przy ubezpieczeniu dobrowolnym) nie wlicza się do okresu zatrudnienia marynarzy na statkach morskich o obcej przynależności.