"Akcje wspierane / rekomendowane przez OMK"

ORGANIZACJA NARYNARZY KONTRAKTOWYCH REKOMENDUJE I PROSI O WSPARCIE:

 STOWARZYSZENIE "LIVER"- MARYNARSKIE POGOTOWIE GARGAMELA

1%  podatku  Stowarzyszenie "LIVER"  KRS 0000124837 

(prosimy o podanie celu szczególowego: MARYNARSKIE POGOTOWIE GARMGAMELA).

 

 ?Chore dziecko to świętość. Tam, gdzie jest chore dziecko nie może być i nie ma żadnych barier i ograniczeń formalnych?.

 

Komu Fundusz pomaga

Pod opieka Funduszu jest już  spora gromadka dzieci i młodzieży zaś ogółem liczba beneficjentów przekracza już ponad 30. Oprócz weteranki Dominiki, są Mateusz, Kamil, Agata, Daria, Adrian, Sandra, Monika, Emilka, Rafał, Piotr i Paweł, Łukasz, Agnieszka, Patryk, Julka, Damian, Paweł, Antoś, Sara, Szymon. Wsparcie w formie darowizn na łączną kwotę ponad 300 tys. w innych organizacjach otrzymało 27 chorych dzieci i będzie więcej ponieważ dobroć i szczodrość marynarzy nie zna granic. Pomoc ta ma charakter niejako onadprogramowy bo po zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych Pociech LIVEROWSKICH. Fundusz pomaga przede wszystkim dzieciom marynarskim. Smerfny Fundusz chojnie wspiera finansowo Akcję OMK darowania pakietow rehabilitacyjnych dla Oliwki Cieślak.

Tworcą Funduszu Gargamela jest dziennikarz Marek Szymański, kóry charytatywnie redaguje i wysyla gazetkę internetową "DZIEŃ DOBRY-TU POLSKA" do ponad 10 000 polskich marynarzy na kilkaset statków na całym świecie.  

 

FUNDACJA "OSTATNI REJS"

1%  podatku  Fundacja "OSTATNI REJS"  KRS 0000229804

Fundacja "OSTATNI REJS" - Rodzin Marynarskich jest organizacją pozarządową o charakterze "non-profit", której dnia 12 listopada 2008 roku nadano status Organizacji Pożytku Publicznego.Zawód marynarza w oczach tych, którzy nie mają na co dzień do czynienia z osobą pracującą na morzu, jest bardzo romantycznym zawodem. Fakty są jednak inne, zawód marynarza to nie romantyczna przygoda z morzem, a ciężka praca średnio 10 do 15 godzin na dobę , coraz mniejsza i coraz częściej wielonarodowościowa obsada załogowa na statkach. Przedłużające się kontrakty, przy coraz krótszych postojach w portach, gdzie terminale oddalone są od miast, uniemożliwiają odreagowanie stresu i rekreację, a co za tym idzie powodują wyczerpanie psychiczne i fizyczne.  Praca, często ponad siły i bywa w warunkach znacznie odbiegająca od wymaganych standardów, wpływa na ryzyko pomyłek i wypadków, w niektórych sytuacjach prowadząc do tragedii  ( wypadków śmiertelnych i samobójstw ).