ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Skrócone sprawozdanie z roku 2008

PODSUMOWANIE ROSZCZEŃ I PORAD UDZIELANYCH
CZŁONKOM ZWIĄZKU PRZEZ OMK NSZZ Solidarność
(wersja skrócona z dnia 10.01.2009)

 

Członkostwo w OMK

 • Ilość marynarzy, którzy wypełnili w 2008 roku deklaracje członkowskie OMK - 159,
 • Ilość marynarzy skreślonych z ewidencji członków OMK - 31

Roszczenia i pomoc wymagające większego nakładu pracy
Z zakończonych spraw, które zostały otworzone w 2008 roku udało się odzyskać dla członków Związku ponad 140 000 PLN. W tej sumie nie ma uwzględnionych odszkodowań uzyskanych przez inspektora roszczeniowego KSM oraz inspektorów ITF pracujących przy KSM.

Podsumowując w 2008 roku prowadziliśmy 52 sprawy obejmujące miedzy innymi:

 • niewypłacone zasiłki chorobowe,
 • niepokryte koszty leczenia w Polsce,
 • niewypłacone wynagrodzenia,
 • pomoc w awaryjnym zejściu ze statku,
 • niewypłacone odszkodowanie,
 • odzyskanie niesłusznie pobranych pieniędzy za repatriację,
 • uzyskanie wraz z interpretacją niektórych zapisów, układów zbiorowych podpisanych przez związku zawodowe spoza Polski,
 • odzyskanie niewypłaconego świadczenia urlopowego,
 • zainicjowanie zmiany warunków zatrudnienia - pomimo istniejącego układu zbiorowego armator przedstawiał inne - gorsze warunki zatrudnienia,
 • mediacja przy rozwiązywaniu kontraktów, wcześniejszego zejścia itp.,
 • interwencje i pomoc w zejściu marynarzy ze statku,
 • wyjaśnienia związane z różnego rodzaju potrąceniami z wynagrodzenia.

Pomoc, interpretacja warunków zatrudnienia itp. udzielane natychmiastowo.
Prawie każdego dnia pracownicy OMK udzielali bezpośrednich porad członkom OMK ws. dotyczących zatrudnienia, kontraktów. Nie zliczaliśmy dokładnie ilości przypadków ale śmiało można przybliżyć, iż było ich w sumie pomiędzy 100 i 130.

Dodatkowo członkowie OMK mających niewyjaśnioną sytuację podatkową otrzymali pomoc, związanego z OMK, radcy podatkowego.

Warunki zatrudnienia pod banderami UE.
Podczas 2008 roku pracownicy OMK analizowali formy zatrudnienia i akty prawne istotne dla polskich marynarzy po wejściu Polski do UE. Skupiono się na krajach takich jak Niemcy, Irlandia, Belgia, UK. Wyniki tej pracy zostaną przedstawione w strefie członków związku w połowie roku 2009.

Podsumowanie finansowe

Pomoc z funduszu edukacji i rozwoju KSM:
W 2008 roku 253 członków OMK NSZZ Solidarność otrzymało częściową refundacja poniesionych kosztów na szkolenia związane z ich zatrudnieniem na statkach. Łączna suma refundacji to 94.665 zł.

Pomoc z funduszu socjalnego KSM:
W 2008 roku wypłacono 4 zapomogi bezzwrotne o łącznej wysokości 3.100 zł.

Pomoc z funduszu zapomóg zwrotnych OMK:
Marynarze z OMK w roku 2008 wykorzystali ten fundusz w kwocie 10.000 zł i wszystkie spłaty przewidziane na rok 2008 wpłynęły do OMK.

Zasiłki statutowe wypłacone członkom OMK z funduszu OMK:
W 2008 roku członkom OMK wypłacono łącznie 23 zasiłki statutowe z tytułu śmierci członka rodziny lub urodzenia się dziecka na łączną kwotę 7.700 zł.

Wizyty na statkach
Podczas 2008 roku działacze OMK odwiedzili blisko 100 statków zawijających do polskich portów wspomagając marynarzy w interpretacji ich warunków zatrudnienia i ubezpieczeń socjalnych oraz roznosząc Biuletyn Morski KSM i powiązaną prasę związkową.

Serwis pracy dla marynarzy Sea4You.pl
OMK NSZZ Solidarność przygotowała i zrealizowała w pełni bezpłatny, internetowy serwis pracy dla marynarzy. Podczas 4 miesięcznego funkcjonowania serwisu:

 • uzyskał on pozycje z pierwszej dziesiątce wyszukiwarki Google pod hasłami związanymi z pracą na statkach,
 • zarejestrowało się blisko 500 marynarzy poszukujących pracy,
 • zarejestrowało się blisko 50 firm pośredniczących w pracy dla marynarzy oraz pracodawców zarówno z Polski jak i zagranicy

Uczestnictwo w akcjach związkowych / spotkaniach
Podczas 2008 roku członkowie OMK czynnie uczestniczyli w następujących akcjach związkowych:

 • Bałtycki Tydzień Akcji ITF.
 • Manifestacja w Brukseli "O większą i lepsze miejsca pracy dla marynarzy z UE".
 • Czynny udział w debacie z posłami Parlamentu UE, przedstawicielami administracji i świata nauki poświęconej polityce morskiej UE na Pomorzu Zachodnim.
 • Czynny udział w manifestacji NSZZ Solidarność w Warszawie, organizowanej pod hasłem "Godna praca i emerytura".
 • Zorganizowanie wykładów dotyczących "bezpiecznego podejmowania pracy na statkach" w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu.
 • Czynne wsparcie pracowników stoczni podczas manifestacji w Brukseli.
 • Działacze OMK w znaczny sposób wpłynęli na organizację pracowników terminalu promowego w Świnoujściu, przekonania ich do NSZZ Solidarność jak i wstąpienie tej
  Komisji do Sekcji Portów Morskich co jest jednoznaczne z afiliacją w ITF i ETF.

Dla ciała i ducha

 • Organizacja ogniska dla członków OMK w Szczecinie
 • Doprowadzenie do podpisania umów z Centrum Fitness i Centrum tenisowym które oferują rabaty dla członków OMK.

Analiza i opiniowanie przepisów
W 2008 roku, w ramach konsultacji społecznych OMK zajmowało się:

 • projektem ustawy o zatrudnianiu i pracy na statkach handlowych
 • analizą obecnej sytuacji i przeprowadzenie konsultacji z członkami OMK ws. przedłużenie umowy dotyczącej ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy pracujących na statkach bandery NIS oraz włącznie przedstawiciela OMK do Zespołu Krajowej Sekcji Morskiej powołanego do rozpatrzenia tego zagadnienia.
 • Opiniowaniem rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych.
 • analizą i opiniowanie ustawy o abolicji podatkowej.
 • analiza stanu prawnego rejonów uznanych za tzw. strefy działań wojennych oraz wystąpienie do KSM o wspólny wniosek do Związku Armatorów Polskich o uznanie obszarów Nigerii i Somalii wraz z otaczającymi wodami za takie właśnie strefy.

Inne osiągnięcia

 • W związku z nieuczciwą postawą i nieodpowiednim traktowanie marynarzy, przy ścisłej współpracy z odziałem Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie zainicjowaliśmy i doprowadziliśmy do odebrania licencji na prowadzenie pośrednictwa pracy dla obywateli polskich za granicą, firmie Romarine ze Świnoujścia.
 • OMK aktywnie włączyła się w ogólnopolski program "Grosik", będącego autorskim programem NSZZ Solidarność, oferującego członkom związku rabaty w wybranych punktach na terenie całego kraju. Działacze OMK doprowadzili do podpisania umów z następującymi firmami:
  • Akademia Morska w Szczecinie - zniżki dla członków OMK odbywających kursy w OSMiR w Szczecinie
  • FollowMe - transfery na lotniska w Berlinie i Goleniowie
  • Doradztwo Prawne BAGERA
  • Rodzinne Centrum Fitness RKF
  • Szczecińskie Centrum Tenisowe
  • Projektowanie Domów
  • Organizacja przyjęć weselnych
 • Nawiązanie ścisłej współpracy z kilkoma członkami OMK z terenu Trójmiasta na rzecz rozwoju OMK w Gdyni. Pierwszy etap kilkutygodniowego działania zakończono z dobrymi rezultatami.

 

Tymoteusz Listewnik
Przewodniczący OMK NSZZ Solidarność

2024-06-12
W związku z dobiegającą rocznicą polisy (30.06.2024 roku) dodatkowego ubezpieczenia grupowego w PZU dla marynarzy z OMK i rodzin, osoby chcące przedłużyć ochronę ubezpieczeniową na kolejny rok (warunki, zakres ubezpieczenia oraz składka nie ulegają zmianie) proszone są o dokonanie płatności analogicznie jak do roku poprzedniego bezpośrednio na konto PZU.
2024-06-11
Z przyczyn techniczny nastąpiła (czasowo) zmiana numeru tel. do naszego biura OMK. Bardzo prosimy kontaktować na wyżej podany numer telefonu. Po rozwiązaniu problemów technicznych, powrócimy do poprzedniego numeru, o czym powiadomimy niezwłocznie.
2024-06-10
OMK NEWS - Twoje źródło informacji na morzu. Informujemy, że wysłaliśmy na wskazane adresy e-mail kolejne wydanie OMK NEWS - Twoje źródło wiadomości na morzu w formie pdf.
2024-06-10
Przypominamy, że w ramach przynależności do Organizacji Marynarzy Kontraktowych marynarze są objęci obligatoryjnie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK.
2024-05-20
OMK wznowiło publikację "Pierwsza praca na statku" opisującą najważniejsze aspekty związane z umową o pracę, postępowaniem powypadkowym oraz w jaki sposób, co i gdzie należy sprawdzić. Ulotkę można pobrać na naszej stronie internetowej w zakładce "Publikacje do pobrania".
2024-05-13
Miałeś wypadek na statku, nie posiadasz informacji związanej z ubezpieczeniem, masz problemy z uzyskaniem odszkodowania, armator odrzuca roszczenia powypadkowe ? Pamiętaj o OMK.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line