Wypadek na statku

W Y P A D K I  N A  S T A T K U

Miałeś wypadek na statku? Znasz marynarza, który uległ wypadkowi lub poniósł śmierć na morzu?

Statystyki dotycząca wypadków, kalectwa i śmierci marynarzy na morzu są szokujące. Każdego roku armatorzy i kluby ubezpieczeniowe płacą miliony dolarów odszkodowań tym, którzy ulegli wypadkom oraz rodzinom marynarzy, którzy zginęli na morzu. Pamiętać przy tym trzeba, że wiele z takich wypadków jest w ogóle nie odnotowanych a wiele wypłacanych odszkodowań jest znacznie zaniżonych w stosunku od tych, które faktycznie należą się marynarzom czy ich rodzinom.

Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) poświęca wiele uwagi tym zagadnieniom i wyznaczyła specjalny wydział, który pomaga marynarzom i ich rodzinom w załatwianiu skarg dotyczących odszkodowań za wypadki lub śmierć .

Jeśli miałeś wypadek lub znasz kogoś kto ucierpiał w wyniku wypadku - natychmiast skontaktuj się z ITF.

Pomożemy ci w wybraniu najlepszego sposobu załatwienia twojego problemu a jeśli będzie to konieczne bezpośrednio będziemy załatwiać go z agentem czy armatorem w celu wynegocjowania jak najwyższego odszkodowania.

MOŻESZ TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ITF bezpośrednio:

Claims Unit
International Transport Workers Federation
ITF House
49-60 Borough Road
London SE1 1DS

 

Co robić w razie wypadku na statku pod 'tanią banderą'?

Jeżeli ulegniesz wypadkowi na statku pod tanią banderą, lub będziesz świadkiem wypadku współtowarzysza z załogi, prosimy o możliwie najszybsze przekazanie do ITF lub kogokolwiek zajmującego się odszkodowaniami w twoim związku zawodowym, następujących szczegółów:

  1. Informacji, kiedy wypadek miał miejsce (data i godzina), gdzie - na morzu (podając pozycję statku) czy w porcie (podając jego nazwę). Koniecznie określ miejsce wypadku na statku ( pokład, siłownia, ładownia itp.) lub też dokładną informację, jeżeli wypadek miał miejsce na terenie nabrzeża.

  2. Okoliczności w jakich wypadek miał miejsce (np. czy marynarz potknął się i upadł, czy został uderzony przez jakiś przedmiot, czy został wciągnięty w mechanizm itp.).

  3. Nazwiska wszystkich świadków wypadku z podaniem ich stopnia lub stanowiska oraz ich pełnym adresem pocztowym miejsca zamieszkania.

  4. Powinien również dołączyć zaświadczenie lekarskie, jeżeli ofiara wypadku została zbadana przez lekarza.


Powinieneś także zadbać o to by:

  • wypadek został odnotowany w dzienniku okrętowym.
  • sporządzone zostało odpowiednie sprawozdanie powypadkowe.

Jeżeli widzisz, że kapitan, armator lub jego agent próbują ukryć fakt wypadku, aby uniknąć odpowiedzialności - nie zwlekaj! Powiadom inspektora ITF w najbliższym porcie, swój związek zawodowy lub ITF.