2017-02-14
Konkurs fotograficzno-artystyczny dla marynarzy z OMK " Z morza o morzu - 2017 "
Wszystkich marynarzy obdarzonych talentem fotograficzno-artystycznym zapraszamy do udziału w Konkursie " Z morza o morzu - 2017"

W Konkursie mogą uczestniczyć marynarze należący do Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność.

Celem Konkursu jest pokazanie specyfiki środowiska pracy i spędzania wolnego czasu na morzu oraz w portach,  promowanie zawodu marynarza, jak i ukazanie ciekawostek oraz różnych sytuacji napotkanych na morzach i oceanach całego świata.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czterech kategoriach :

              I.      Fotografia – statek, warunki sztormowe

            II.      Fotografia – praca na statku

          III.      Fotografia – czas wolny na statku lub w porcie

          IV.      Obraz lub rysunek – dowolna tematyka morska związana z pracą na morzu.

Autorzy zwycięskich prac oraz prac wyróżnionych otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.

Technika wykonania prac autorskich jest dowolna.

Każdy uczestnik może zgłosić do 10 zdjęć lub/i do 10 obrazów, rysunków.

Podpisane imieniem i nazwiskiem oraz tytułem prace konkursowe należy składać osobiście lub przesyłać pocztą z dopiskiem - Konkurs fotograficzno-artystyczny w terminie do 31 sieprnia 2017 r. na adres: OMK NSZZ Solidarność, ul. Szarotki 8, 71-604 Szczecin lub e-mailem na adres biuro@nms.org.pl

Nadesłane prace konkursowe będą wykorzystane w całości lub w części poprzez ich zamieszczenie we wszelkiego rodzaju publikacjach wydawanych przez OMK NSZZ Solidarność lub ich prezentację w formie wystawy.

UWAGA:

Jeżeli na pracy fotograficznej będzie umieszczona postać innej osoby/osób, koniecznym jest dołączenie pisemnego oświadczenia uwidocznionej osoby/osób o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku.

Regulamin Konkursu dostępny jest do pobrania: TUTAJ oraz w biurze OMK