2017-10-19
Ubezpieczenia społeczne w Polsce dla polskich marynarzy c.d.
Informujemy, iż zamieściliśmy w strefie członków Związku najnowsze informacje z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w postaci nowej propozycji dedykowanych ubezpieczeń społecznych dla marynarzy.

W materiale jest zawarta pierwsza konkretna propozycja dla polskich marynarzy pracujących u armatorów zagranicznych która będzie dyskutowana podczas spotkania roboczego w MGMiŻŚ dnia 20.10.2017 w którym będziemy brać udział.
Będziemy informować o dalszych postanowieniach.

T.L.