2017-10-20
Po marynarsku o konwencji MLI wprowadzającej zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
W ostatnich tygodniach zrobiło się dosyć głośno o nowej konwencji, na podstawie której będą wprowadzane zmiany w istniejących umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tuż po pierwszych sygnałach zleciliśmy szczegółowe zbadanie jaki wpływ będzie miała omawiana konwencja na sytuację podatkową polskich marynarzy. Ponieważ pracownicy OMK nie są prawnikami tylko marynarzami opiszemy to w przystępnym języku, po marynarsku.

Nowa konwencja zmienia dotychczasową, modelową umowę OECD dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania. Państwa które zgadzają się być stroną konwencji składają dokument  w którym wskazuję jakie artykuły w jakich umowach chcą zmienić. Każdy kraj przekazuje taki dokument dalej, a treść w nim zawarta będzie zrealizowana po ratyfikowaniu konwencji.  W naszym przypadku, Polska wyraziła chęć wprowadzenie zmian w 78 umowach z innymi krajami.

Zmian jest wiele ale to co dotyczy nas marynarzy to zmiana w metodach unikaniu podwójnego opodatkowania czyli  zamiana dotychczasowej metody „wyłączania z progresją” na „zaliczenie proporcjonalne” . Innymi słowami  podatek należy płacić w Polsce, lecz można od niego odliczyć podatek zapłacony za granicą.

Tak długo jak polscy obywatele mogą korzystać z tzw. „ulgi abolicyjnej” zagrożenie wydaje się czysto hipotetyczne według naszego radcy prawnego. Nie zmienia to jednak faktu, że rozliczać się będziemy w inny sposób – tak jak to robią polscy marynarze pracujący na statkach np. bandery norweskiej.

Podsumowując szykują się dla nas, prawdopodobnie od 1 stycznia 2019, nowe obowiązki administracyjne:
⇒ odprowadzanie comiesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego lub uzyskanie z Urzędu Skarbowego odpowiedniego zaświadczenia o niewspółmiernie wysokich zaliczkach w świetle należnego podatku,
⇒ złożenie PITa po zakończeniu roku podatkowego ponieważ tylko tak można skorzystać z odliczeń podatku zapłaconego za granicą oraz ulgi abolicyjnej.

Przypominamy, iż równolegle toczą się pracę w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla polskich marynarzy pracujących za granicą, pod obcymi banderami. Według wstępnych założeń Ministerstwo Gospodarki Morskiej podejmuje próbę przeforsowania zasady zwolnienia podatkowego w Polsce dla marynarzy pracujących ponad 183 dni na statku w roku kalendarzowym, z której mogliby skorzystać marynarze opłacający składki na ubezpieczenie społeczne.

OMK będzie dalej śledzić losy konwencji i zmian w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania o czym będziemy informować marynarzy z OMK.

T.L.