2018-05-15
Oferta indywidualnego ubezpieczenia NNW dla marynarzy z OMK
W związku z dużym zainteresowaniem obecnym ubezpieczeniem NNW, którym są objęci wszyscy marynarze należący do OMK i zapytaniami o możliwość rozszerzenia ubezpieczenia marynarzy i rodzin, rozpoczęliśmy ponad pól roku temu wstępne negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie uzyskania oferty takiego dodatkowego ubezpieczenia, dedykowanego marynarzom.

Z uwagi na specyfikę pracy marynarzy oraz nieregularny system zatrudnienia, wynegocjowaliśmy  następujące warunki ubezpieczenia:

·         Ubezpieczenie NNW w strefie działań pirackich / wojennych ( jedyne takie ubezpieczenie w Polsce )

·         Ubezpieczenie 24 h podczas pobytu w domu i na statku, które obejmuje zdarzenia na  całym świecie

            Ubezpieczenie ma obejmować zwrot kosztów pobytu w szpitalu również za granicą 

·         Ubezpieczenie obejmuje również uszczerbek na zdrowiu z tytułu zawału serca ( dość powszechne wśród marynarzy – niestety )

·         Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania z tytułu wystąpienia 17 wymienionych w warunkach ubezpieczenia chorób nie wynikających z NNW

·         Wsparcie finansowe przy narodzeniu dziecka, zgonu bliskiej osoby ubezpieczonego.

Kwota składki wynosi 30,00 pln za miesiąc, ale do ubezpieczenia musi przystąpić ok. 200 marynarzy i ich pełnoletnich członków rodziny. ( marynarz może oczywiście ubezpieczyć się bez rodziny również)

Wynegocjowane warunki przesyłamy w załączniku.

Oczywiście podstawowe ubezpieczenie NNW, którym są objęci wszyscy marynarze należący do OMK na koszt organizacji nadal obowiązuje. To byłoby dodatkowe.

Kilka słów organizacyjnych i proceduralnych:

Jako Organizacja mamy możliwość negocjacji grupowego ubezpieczenia dedykowanego dla naszego środowiska i tym samym możemy zaproponować  zakres ubezpieczenia niedostępny osobom zawierającym ubezpieczenie indywidualnie.

Marynarz deklaruje chęć przystąpienia do ubezpieczenia wypełniając deklarację, skanując ją i przesyłając na adres : biuro@nms.org.pl ( deklarację wysłalismy w dniu dzisiejszym e-mailem)

Po zebraniu przez OMK wystarczającej ilości wypełnionych deklaracji ( ok. 200 osób ) rozpoczynamy proces zbierania składki od przystępujących do ubezpieczenia w wysokości 360,00 za 12 m-cy ,

Składki przekazujemy do PZU. ( Zasada podobna jak u pracodawcy przy ubezpieczeniu grupowym – pracodawca przekazuje składki za swoich pracowników potrącając im z wynagrodzenia-u nas marynarz opłaca je sam )

Jeżeli wyraził Pan/Pani zainteresowanie ubezpieczeniem , prosimy wypełnić deklarację, zeskanować i odesłać e-mailem na adres : biuro@nms.org.pl, do 30 maja 2018 r. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia są opłacone składki członkowskie. Do ubvezpiecznia może przystapić wspólmałżonek oraz pełnolenie dzieci.

Jeżeli zbierzemy wystarczającą ilość chętnych, dopiero na podstawie zebranych deklaracji, poinformujemy o konieczności wpłacenia składki za 12 m-cy, jeżeli nie zbierzemy chętnych, nie przystąpimy do ubezpieczenia. Przypominamy , że OMK jest negocjatorem i pośrednikiem w zawarciu dodatkowego ubezpieczenia NNW , nie płatnikiem. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

Do pobrania:

OFERTA UBEZPIECZENIA

Wstępny kwestionariusz PZU-OMK do wypełnienia