2018-05-28
Dodatkowe ubezpieczenie NNW - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń dla marynarzy i ich rodzin
Na prośbę marynarzy będących w morzu, przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do ubezpieczenia do dnia 20 czerwca 2018 r. Jest to termin ostateczny.
Przypominamy:
Marynarz deklaruje chęć przystąpienia do ubezpieczenia wypełniając wstepny kwestionariusz, skanując go i przesyłając na adres  biuro@nms.org.pl .
Po zebraniu przez OMK wystarczającej ilości wypełnionych deklaracji ( ok. 200 osób ) wysylamy właściwą deklarację do wypełnienia i rozpoczynamy proces zbierania składki od przystępujących do ubezpieczenia w wysokości 360,00 za 12 m-cy ,
Składki przekazujemy do PZU. ( Zasada podobna jak u pracodawcy przy ubezpieczeniu grupowym – pracodawca przekazuje składki za swoich pracowników potrącając im z wynagrodzenia-u nas marynarz opłaca je sam )
Jeżeli wyraził Pan/Pani zainteresowanie ubezpieczeniem , prosimy wypełnić deklarację, zeskanować i odesłać e-mailem na adres : biuro@nms.org.pldo 20 czerwca 2018 r. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia są opłacone składki członkowskie. Do ubvezpiecznia może przystapić wspólmałżonek, partner życiowy oraz pełnolenie dzieci.
Jeżeli nie zbierzemy chętnych, nie przystąpimy do ubezpieczenia. 
Przypominamy , że OMK jest negocjatorem i pośrednikiem w zawarciu dodatkowego ubezpieczenia NNW , nie płatnikiem. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt
Do pobrania:
OFERTA UBEZPIECZENIA
Wstępny kwestionariusz PZU-OMK do wypełnienia