2018-06-15
Indywidualne ubezpieczenie NNW dla marynarzy z OMK-termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2018 r.
Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do dodatkowego ubezpieczenia, jakie z trudem wynegocjowaliśmy dla marynarzy z naszej Organizacji . Przyjmujemy kwestionariusze do dnia 20 czerwca 2018 r.

Przypominamy:

Z uwagi na specyfikę pracy marynarzy oraz nieregularny system zatrudnienia, wynegocjowaliśmy  następujące warunki ubezpieczenia ( szczegóły w załączniku ):

·       Ubezpieczenie NNW w strefie działań pirackich / wojennych ( jedyne takie ubezpieczenie w Polsce )

·       Ubezpieczenie 24 h podczas pobytu w domu i na statku, które obejmuje zdarzenia na  całym świecie.

          Ubezpieczenie ma obejmować zwrot kosztów pobytu w szpitalu również za granicą

Ubezpieczenie obejmuje również uszczerbek na zdrowiu z tytułu zawału serca ( dość powszechne wśród marynarzy – niestety )

·        Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania z tytułu wystąpienia  wymienionych w warunkach ubezpieczenia chorób nie wynikających z NNW

·        Wsparcie finansowe przy narodzeniu dziecka, zgonu bliskiej osoby ubezpieczonego.

Kwota składki wynosi 30,00 pln za miesiąc, ale do ubezpieczenia musi przystąpić ok. 200 marynarzy i ich pełnoletnich członków rodziny. ( marynarz może oczywiście ubezpieczyć się bez rodziny również)

Wynegocjowane warunki przesyłamy w załączniku.

Oczywiście podstawowe ubezpieczenie NNW, którym są objęci wszyscy marynarze należący do OMK na koszt organizacji nadal obowiązuje. To byłoby dodatkowe.

Kilka słów organizacyjnych i proceduralnych:

Marynarz i pełnoletni najbliżsi członkowie jego rodziny deklarują chęć przystąpienia do ubezpieczenia wypełniając kwestionariusz z załącznika ( każda osoba osobno ), skanując  i przesyłając na adres : biuro@nms.org.pl

Po zebraniu przez OMK wystarczającej ilości  chętnych ( ok. 200 osób ) – obecnie jest  100 zgłoszeń - rozpoczynamy proces wysyłania właściwych deklaracji do wypełnienia i poinformujemy o konieczności wpłaty składki ubezpieczeniowej w wysokości 360,00 za 12 m-cy ,

Składki przekazujemy do PZU. ( Zasada podobna jak u pracodawcy przy ubezpieczeniu grupowym – pracodawca przekazuje składki za swoich pracowników potrącając im z wynagrodzenia-u nas marynarz opłaca je sam )

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia są opłacone składki członkowskie.

Jeżeli nie zbierzemy chętnych, nie przystąpimy do ubezpieczenia. Przypominamy , że OMK jest negocjatorem i pośrednikiem w zawarciu dodatkowego ubezpieczenia NNW , nie płatnikiem. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 91 422 02 02  luib biuro@nms.org.pl