2018-06-25
Informujemy, że wpłynęła wystarczająca ilość zgłoszeń do objęcia dodatkowym ubezpieczeniem grupowym NNW wynegocjowanym specjalnie dla marynarzy należących do OMK .
Jeszcze do 20 lipca i do 20 sierpnia marynarze, którzy nie mieli możliwości przesłania wypełnionego kwestionariusza z uwagi na kiepskie połączenie z internetem na statku, będą mogli przystąpić do ubezpieczenia, z ograniczeniem - 180 dni karencji na operacje chirurgiczne.

Marynarz i pełnoletni najbliżsi członkowie jego rodziny deklarują chęć przystąpienia do ubezpieczenia wypełniając wstępny  kwestionariusz ( każda osoba osobno ), skanując  i przesyłając na adres : biuro@nms.org.pl

Przypominamy , że OMK jest negocjatorem i pośrednikiem w zawarciu dodatkowego ubezpieczenia NNW nie płatnikiem. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

Ponizej warunki ubezpieczenia i wstepny  kwestionariusz, na kórym mzożna sie jeszcze zgłosić do ubezpieczenia,  który mozna wysłać e-mailem jeszcze do 20 sierpnia.

Warunki ubezpieczenia

Kwestionariusz PZU