2018-09-28
Podatki i ubezpieczenia marynarskie w Polsce - nadal brak decyzji
W świetle trwających prac oraz ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego wyrażamy nasze obawy o przyszłość polskich marynarzy na rynku pracy. Pomimo wieloletniej pracy ZT nadal nie udało się wypracować żadnych nowych rozwiązań dla polskich marynarzy.

System ubezpieczeń społecznych

Nadal nie udało się   wypracować propozycji dostosowania systemu marynarskich ubezpieczeń społecznych do wymogów MLC.

 

System podatkowy

Nie udało się wypracować wspólnej propozycji nowych przepisów podatkowych dla polskich marynarzy pracujących dla armatorów zagranicznych. Obecna sytuacja wskazuje na chaos organizacyjny. Powstała propozycja rządowa (zwolnienie z podatku dla polskich marynarzy pracujących ponad 183 dni w roku na statkach bandery UE) , a tuż po niej pojawiają się kolejne propozycje od „gości – obserwatorów ” nie będących uczestnikami Zespołu Trójstronnego. We wszystkich propozycjach jest wiele racji jak i korzyści płynących dla marynarzy. Niestety obawiamy się, że ułomny sposób procedowania ZT spowoduje, iż zamiast Trójstronnego frontu w kierunku nowych rozwiązań mamy rozbicie, które nas mocno osłabia.