2018-10-01
Stanowisko OMK ws. podatków i ubezpieczeń polskich marynarzy
Stanowisko Komisji Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ ?Solidarność? w sprawie: stanu prac nad systemem zabezpieczenia społecznego i podatków marynarzy.

Wyrażamy obawy z powodu braku postępu oraz sposobu procedowania prac nad systemem zabezpieczenia społecznego i podatków marynarzy.

Od wielu lat w ramach trójstronnego dialogu – rząd, armatorzy, przedstawiciele marynarzy – prowadzone są prace w celu wypracowania i przyjęcia przez parlament RP systemu zabezpieczenia społecznego i podatków marynarzy zgodnego z wytycznymi (zaleceniami) UE. Brak takich odpowiednich regulacji prawnych był i jest przyczyną rejestrowania statków w obcych egzotycznych krajach zwanych krajami taniej bandery i rajów podatkowych.

Pomimo wyrażanej woli przez kolejne ekipy rządowe i parlamentarne dotychczas nie opracowano i nie zgłoszono pod obrady parlamentu żadnego takiego projektu a propozycje reprezentantów polskich marynarzy odrzucane były bez rzetelnej analizy i dialogu.

Nasze zaniepokojenie potęguje fakt nie przyjęcia przez administrację rządową kolejnego projektu uzgodnionego przez Zespół Trójstronny Do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego a zwłaszcza treść uzasadnienia takiej decyzji przez Ministra Finasów cyt.: „Niezbędne jest zatem wskazanie przez wnioskodawcę argumentów przemawiających za tym, że postulowane rozszerzenie istotnie wpłynie na osiągnięcie celu, jakim jest powrót statków pod polską banderę, czy szerzej pod unijne bandery”

Zwracamy uwagę, że zgodnie z par. 13 ust 3 „Zajęte przez Zespół stanowisko jest wiążące dla stron Zespołu”.

Przypominamy, że sekretarz stanu Ministerstwa Finansów wraz z sekretarzami z czterech innych ministerstw są członkami tego Zespołu.

Uważamy, że współprzewodniczący i pozostałe strony  powinny egzekwować od strony rządowej postępowanie zgodne z celami, zasadami oraz regulacjami Zespołu.

Dodatkowo brak koordynacji w pracach Zespołu powoduje, iż w zamian jednej dobrej propozycji akceptowanej przez wszystkie strony mamy kilka, zgłoszonych poza Zespołem, które proponując nawet dobre rozwiązania nie dają wrażenia spójności i spowalniają lub nawet blokują proces legislacyjny.

 

Szczecin, 28.09.2018 r.