2018-10-02
Spadek w ilości polskich oficerów marynarki handlowej
EMSA (European Maritime Safety Agency) opublikowała nowe dane statystyczne przedstawiające ilość wydanych dyplomów w poszczególnych krajach UE.

Polska nadal jest na drugim miejscu tuż za Wielką Brytanią lecz w porównaniu z poprzednim raportem ilość wydanych polskich dyplomów spadła z  20700 do 19518.

Ze statystyk opublikowanych przez EMSA  w latach 2018/2017 wynika, iż spadek w ilości wydanych dyplomów jest trendem ogólnym w większości krajów.