2018-10-10
Grupowe ubezpieczenie marynarzy NNW
W związku z dalszym dużym zainteresowaniem ofertą wynegocjowanego przez OMK grupowego ubezpieczenia NNW dla marynarzy należących do naszej Organizacji, informujemy, że po negocjacjach PZU wyraziła zgodę na dalsze przyjmowanie zgłoszeń do ubezpieczenia,.

Oferta – do pobrania tutaj: Oferta

Są jednak pewne ograniczenia

Dla wszystkich, którzy od 10/10/2018 r. będą przystępować do ubezpieczenia, obowiązują karencje w ewentualnej wypłacie świadczenia:

1. Operacje Chirurgiczne – 180 dni karencji,

2. Leczenie Szpitalne – 30 dni karencji,

3. Ciężka Choroba – 90 dni karencji,

4. Urodzenie dziecka – 9 miesięcy karencji,

5. Śmierć ubezpieczonego, rodziców, teściów – 6 miesięcy.

W przypadku świadczeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem okresy karencji nie są stosowane.

Kilka słów organizacyjnych i proceduralnych:

Marynarz deklaruje chęć przystąpienia do ubezpieczenia wypełniając wstępny kwestionariusz do weryfikacji skanując go i przesyłając na adres : biuro@nms.org.pl 

Kwestionariusz do pobrania tutaj: Kwestionariusz wstępny PZU do ubezpieczenia

Do ubezpieczenia może marynarz zgłosić pełnoletnich członków najbliższej rodziny ( partnera życiowego, żonę męża, dzieci ). Każdy zgłoszony powinien wypełnić kwestionariusz

Wstępne kwestionariusze Organizacja przekazuje do PZU.

Od tej chwili nasze pośrednictwo się kończy, resztę formalności dopełniacie państwo bezpośrednio z PZU, z koordynatorem ds. ubezpieczeń marynarzy, Dyrektorem Oddziału PZU Panem Łukaszem Królem,

e-mail: lkrol@pzu.pl

Oddział PZU

PZU SA/PZU Życie SA

ul.: Bankowa 16G, 72-009 Police

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia są oczywiście opłacone składki członkowskie.

Przypominamy , że OMK jest negocjatorem i pośrednikiem w zawarciu dodatkowego ubezpieczenia NNW , nie płatnikiem.

Wyskośc składki wynosi 30,00 pln za m-c. 

Z uwagi na specyfikę pracy marynarzy oraz nieregularny system zatrudnienia, wynegocjowaliśmy  m.in. następujące warunki ubezpieczenia:

·         Ubezpieczenie NNW w strefie działań pirackich / wojennych ( jedyne takie ubezpieczenie w Polsce )

·         Ubezpieczenie 24 h podczas pobytu w domu i na statku, które obejmuje zdarzenia na  całym świecie

            Ubezpieczenie ma obejmować zwrot kosztów pobytu w szpitalu również za granicą 

·         Ubezpieczenie obejmuje również uszczerbek na zdrowiu z tytułu zawału serca, udaru ( dość powszechne wśród marynarzy – niestety )

·         Ubezpieczenie obejmuje wypłatę odszkodowania z tytułu wystąpienia 17 wymienionych w warunkach ubezpieczenia chorób nie wynikających z NNW

·         Wsparcie finansowe przy narodzeniu dziecka, zgonu bliskiej osoby ubezpieczonego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

Oczywiście podstawowe ubezpieczenie NNW, którym są objęci wszyscy marynarze należący do OMK na koszt organizacji nadal obowiązuje. To jest dodatkowe