2019-02-22
Zwolnienie polskiego marynarza pracującego dla armatora z UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z podatku dochodowego. Projekt ustawy pojawił się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Światełko w tunelu. Wszystko wskazuje na fakt, że po długotrwałym chaosie, ustawodawca pochylił się nad naszą grupą zawodową.

Projekt przewiduje, że marynarze pracujący pod banderami UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy będą przebywać na burcie ponad 183 dni w roku podatkowym  poza granicami Polski w żegludze międzynarodowej będą zwolnieni z podatku dochodowego. Projekt przewiduje również, że do owych 183 dni zaliczane będą podróże z / na statek, repatriacja i oczekiwania na repatriacje, pobieranie zasiłku chorobowego, okres szkoleń i przeszkoleń wykonywanych w morskich jednostkach edukacyjnych.

Szczegóły:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r606580311,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.html