2019-06-04
183 dni dla polskich marynarzy
Informujemy, iż prace nad nowymi przepisami dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego, polskich marynarzy pracujących na statkach bander UE przez okres ponad 183 dni w roku nadal trwają.

Proces konsultacji społecznych został zakończony. Nadal jednak trwają ustalenia w obrębie Komitetu Rady Ministrów. W maju br. dyskutowano nad elementami zaliczanymi do okresu, 183 dni z których część będzie podlegać doprecyzowaniu jak np. okresy szkoleń zawodowych, a część  niestety została usunięta, czyli miedzy innymi:

- możliwości zaliczenia okresu, gdy marynarz przebywa na zasiłku dla bezrobotnych do 183 dni,

- zaliczania 183 dni w systemie dwuletnim, tj. 366 dni w okresie 2 lat

Strona polskich Afiliantów ITF, w tym Krajowa Sekcja Morska, do której należy OMK wystąpiła do Rządu wyrażając sprzeciw wobec niekorzystnych zmian z projekcie. Dodatkowo zostało zaznaczone, iż obecne jak i kolejne zmiany w projekcie wykraczają poza uzgodnienia trójstronne i są zmieniane jednostronnie przez Rząd co rzuca złe światło na trójstronność uzgodnień (Rząd, Armatorzy, Związki Zawodowe).

Jako OMK, sprawę nadal monitorujemy i będziemy informować o dalszych postępach w pracach nad nowymi przepisami.

T.L.