2019-06-06
Informujemy, że wszyscy marynarze należący do OMK zostali objęci kontynuacją podstawowego ubezpieczenia NNW na kolejny rok 2019 / 2020.
Przypominamy, że w ramach przynależności do Organizacji Marynarzy Kontraktowych marynarze są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK.

W zależności od stażu przynależności, oferujemy trzy pakiety ubezpieczenia:

PAKIET ZŁOTY: obejmuje marynarzy z ponad 10 letnim stażem przynależności. W wyniku śmierci marynarza ( statek, wypoczynek ), osoba wskazana w deklaracji członkowskiej, otrzymuje natychmiastowe odszkodowanie w wysokości 10 000, które moze pomóc rodzinie na początek w tej trudnej chwili. Marynarz może również otrzymać % odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu od kwoty 10 000 w razie wypadku

PAKIET SREBRNY obejmuje marynarzy z ponad 10 letnim stażem przynależności. W wyniku śmierci marynarza ( statek, wypoczynek ), osoba wskazana w deklaracji członkowskiej, otrzymuje natychmiastowe odszkodowanie w wysokości 10 000. Marynarz może również ottrzymać % odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu od kwoty 5 000 w razie wypadku

PAKIET BRĄZOWY obejmuje wszystkich marynarzy bez wzgledu na staż. W wyniku śmierci marynarza ( statek, wypoczynek ), osoba wskazana w deklaracji członkowskiej, otrzymuje natychmiastowe odszkodowanie w wysokości 10 000.

W razie konieczności, prosimy o skorzystanie z wybranej metody zgłoszenia zdarzenia:

1. On line:

http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

2. Za pośrednictwem infolinii: 801 102 102.

3. Osobiście w najbliższym Oddziale PZU.

Przypominamy również, że ubezpieczeniem objęci są marynarze, którzy mają terminowo opłacane składki członkowskie.

Aby otrzymać numer polisy, prosimy o kontakt e-mail z biurem OMK: biuro@nms.org.pl