2019-06-12
HMS Assistance. Pakiety medyczne na preferencyjnych warunkach dla marynarzy należących do OMK
Przypominamy, że marynarze należący do OMK mogą skorzystać z możliwości zakupu pakietów medycznych dedykowanych marynarzom Na preferencyjnych warunkach.

Nadmieniamy, że jest to pierwszy w Polsce program medyczny skierowany indywidualnie do marynarzy oparty na bardzo korzystnych cenowo warunkach .

Wynegocjowana oferta umożliwia wykupienie pakietu medycznego przez marynarza  i rozszerzenie pakietu na rodzinę.

Oferta obejmuje między innymi:

Międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy, nielimitowaną opiekę internisty, pediatry, lekarza rodzinnego, nielimitowana opiekę lekarzy specjalistów, 24 h lekarskie wizyty domowe – 3 razy w roku, 24 h pomoc ambulatoryjną, ambulatoryjną opiekę pielęgniarską, badania diagnostyczne, RTG, USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, 24 h transport medyczny.

Dodatkowo wynegocjowaliśmy dla marynarzy decydujących się na pakiet medyczny Comfort – 24 h opiekę prawną gratis

Oferta wraz ze szczegółami w dniu dzisiejszym zostanie rozesłana marynarzom z OMK drogą e-mailową

Oferta wraz z załacznikami do podpisywania umów bezpośrednio z HMS Assistance jest do pobrania w Strefie Członków Związku, w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem OMK: biuro@nms.org.pl; tel; 91 422 02 02 lub bezposrednio z biurem HMS:

Procedura podpisywania Umów z marynarzami należącymi do OMK NSZZ "S"

1. Zainteresowany podpisaniem Umowy przesyła pocztą elektroniczną do HMS: 

              aDane do umowy (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) informację o rodzinie (imię i nazwisko, PESEL, adres 
zamieszkania, telefon kontaktowy 
wyłącznie osoby pełnoletnie)

b. Kopię aktualnego Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia.

cPotwierdzenie dokonania przelewu.

2.       HMS weryfikuje członkostwo w Sekretariacie OMK.

3.      Wypełniona i podpisana przez HMS Umowa zostaje odesłana pocztą 
wraz z imienną kartą i materiałami informacyjnymi.

4.      Po otrzymaniu przelewu i potwierdzeniu członkostwa przez Sekretariat 
OMK, HMS aktywuje opiekę medyczną i prawną od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu w którym podpisana jest umowa.

Uwaga: Jeżeli opieka ma być uruchomiona od dnia podpisania umowy 
należy dokonać wpłaty za miesiąc bieżący i następny. Jako usługa 
abonamentowa Pakiet Opieki Medycznej jest płatny "z góry".