2019-06-14
Ubezpieczenia społeczne marynarzy kontraktowych - PILNE
Do wszystkich oficerów i marynarzy z OMK. Z informacji jakie otrzymujemy od marynarzy i agentów załogowych wynika, że coraz częściej armatorzy europejscy przed zatrudnieniem wymagają od polskich marynarzy posiadanie dokumentu poświadczającego objęcie ich systemem ubezpieczenia społecznego w Polsce.

Związek Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych APMAR  opracował anonimową ankietę skierowaną do polskich marynarzy kontraktowych, której wyniki będą pomocne przy rozwiązaniu problemów z tym związanych oraz do wsparcia wspólnych z OMK działań w celu szerszego otwarcia europejskiego rynku pracy dla polskich marynary. Prosimy wszystkich  o pilne (do dnia 09.07.2019 r.) wypełnienie i odesłanie on - line załączonej ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexErouetZfcjnM3BPiNv76R-Im6dGRk5HGZ5oUOJ5PmTHC5w/viewform?usp=sf_link