2020-05-04
Interpretacja ws. podatku dochodowego dla polskich marynarzy pracujących na statkach bandery UE
W związku z zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania nowych przepisów dotyczących zwolnienia z podatku dochodowego polskich marynarzy pracujących na statkach bandery UE i EOG przez ponad 183 dni w roku kalendarzowym zamieszczamy w Strefie Marynarza informacje z Ministerstwa Finansów (z dnia 23.04.2020) dotyczące stosowania w/w przepisów.