ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Związki będą kontynuować walkę o osoby niebędące marynarzami
2020-09-02
Związki będą kontynuować walkę w celu osiągnięcia zgodności z klauzulą pracy dla osób niebędących marynarzami.

Chociaż dzisiejsza decyzja Sądu w Rotterdamie w Holandii jest rozczarowująca, Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF), Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF) i stowarzyszone z nią związki zawodowe postanowiły dziś kontynuować walkę o osiągnięcie zgodności z - "Klauzulą pracy marynarzy".

Sąd holenderski niestety powstrzymał się od natychmiastowego nakazania armatorowi i agentom przestrzegania klauzuli o pracy dla marynarzy, znanej również jako "Klauzula dokerów".

ITF, ETF i stowarzyszone z nimi związki Nautilus NL, FNV Havens i Ver.di od dawna wzywają branżę do przestrzegania klauzuli i zaprzestania narażania marynarzy na dodatkowe zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz do zaprzestania pozbawiania dokerów ich cennej pracy.

Pomimo decyzji o oddaleniu wstępnego wniosku związków zawodowych, aby zakazać marynarzom mocowania ładunku bezpośrednio przed wynikami postępowania głównego, związki uważają, że porozumienie jest jasne, iż te prace przeładunkowe muszą być wykonywane przez przeszkolonych, doświadczonych dokerów, gdy są obecni. Położenie kresu niebezpiecznym praktykom związanym z cumowaniem przez zmęczonych marynarzy.

Zgodnie z wyrokiem istnieje pilna potrzeba zastosowania środków tymczasowych. Jednak przewodniczący był zdania, że ??zgodnie z orzeczeniem konieczna byłaby szersza kontrola sądowa w celu zbadania kilku kwestii faktycznych i prawnych. Rozczarowując, sędzia uznał, że sprawa jest zbyt skomplikowana, aby umożliwić postępowanie uproszczone.


Sprawa jest wynikiem wspólnego wysiłku związków zawodowych. Wynegocjowana klauzula w celu ostatecznego wprowadzenia niezbędnych zabezpieczeń weszła w życie 1 stycznia 2020 r., Po porozumieniu z lutego 2018 r. Powyższe związki połączyły siły, aby to wyegzekwować w dniu 3 czerwca 2020 r., Składając postępowanie w sprawie wstępnego zwolnienia z załogi Marlow Navigation Netherlands BV i Marlow Navigation Company Limited (zarejestrowane odpowiednio w Holandii i na Cyprze) oraz armator Expert Shipping BV w Holandii. Pięć firm czarterujących złożyło później wniosek do Sądu o przyłączenie się do tego postępowania.

W następstwie dzisiejszego werdyktu związki morskie będą nadal walczyć o przestrzeganie klauzuli dotyczącej pracy dla marynarzy, aby była ona w pełni egzekwowana na wszystkich statkach objętych układami zbiorowymi ITF.

Związki "morskie" rozważają obecnie, czy wnieść odwołanie od decyzji wstępnej, czy też przystąpić do toczącego się postępowania głównego, w którym Trybunał szczegółowo zbada sprawę.

Kontakt dla mediów: Rory McCourt | +44 7 711 356 964 | media@itf.org.uk

Uwaga: Kontakt z mediami dla innych związków można uzyskać, kontaktując się z ITF powyżej.

Co to jest klauzula dotycząca pracy osób niebędących marynarzami

Klauzula jest częścią porozumienia Międzynarodowego Forum Targowego (IBF) między Joint Negotiating Group reprezentującą właścicieli statków a ITF reprezentującym marynarzy. Ci, którzy zatrudniają marynarzy, muszą w pełni przestrzegać Umowy IBF, w tym klauzuli dotyczącej pracy osób niebędących marynarzami.

Klauzula ma na celu poprawę bezpieczeństwa marynarzy pracujących na statkach poprzez pomoc w przestrzeganiu odpowiednich godzin pracy i odpoczynku, zmniejszenie zmęczenia oraz poprzez wykonywanie tego niebezpiecznego zadania przez pracowników specjalnie przeszkolonych do tego zadania. Wszechstronne badania wykazały, że bezpieczniej jest, gdy przeładunek przeprowadzają specjalnie wyszkoleni pracownicy "lashers", odpowiedziałni za załadunek.

Oczekuje się, że więcej postępowań sądowych zapewni pełną zgodność z klauzulą ??dotyczącą pracy dla marynarzy. W Holandii toczy się postępowanie co do istoty sprawy.

Związki zawodowe (marynarzy i pracowników portowych) na całym świecie będą nadal chronić interesy marynarzy i pracowników portowych.

Co właściwie mówi klauzula?

„Ani marynarze, ani nikt inny na pokładzie, zatrudniony na stałe lub tymczasowo przez Spółkę, nie będzie świadczył usług przeładunkowych w porcie, terminalu lub na pokładzie statku, gdzie pracownicy portowi, będący członkami związku stowarzyszonego z ITF, będą świadczyć usługi przeładunkowe. W przypadku braku wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników portowych, załoga statku może wykonywać prace pod warunkiem uprzedniego porozumienia z zainteresowanym związkiem dokerów ITF lub związkiem stowarzyszonym z ITF; i pod warunkiem, że poszczególni marynarze zgłaszają się na ochotnika do wykonywania takich obowiązków; a marynarze ci mają kwalifikacje i odpowiednie wynagrodzenie za tę pracę. Do celów niniejszego punktu „usługi przeładunkowe” mogą obejmować między innymi: załadunek, wyładunek, mocowanie, odczepianie, sprawdzanie i odbiory.”


O ITF: Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) jest demokratyczną globalną federacją związkową zrzeszającą prawie 700 związków zawodowych pracowników transportu, reprezentujących około 20 milionów pracowników w 150 krajach. ITF działa na rzecz poprawy życia pracowników transportu na całym świecie, zachęcając i organizując międzynarodową solidarność między swoją siecią oddziałów. ITF reprezentuje interesy związków pracowników transportu w organach, które podejmują decyzje dotyczące miejsc pracy, warunków zatrudnienia i bezpieczeństwa w branży transportowej.

Źródło: https://www.itfseafarers.org/en/news/unions-continue-lashing-battle-achieve-compliance-non-seafarers-work-clause

R.R.

2022-01-16
Greckie Związki Zawodowe ITF podpisały nowy układ zbiorowy gwarantujący podwyżkę wynagrodzeń dla marynarzy promowych. Droga do porozumienia była ciężka i opatrzona 48 godzinnym strajkiem podczas którego greckie promy objęte układem zbiorowym nie wypłynęły z portu.
2022-01-14
Dla uczczenia tym co nie powrócili.
2022-01-10
Wielu marynarzy napotyka problemy przy odprawie na lotnisku bądź przy rezerwacji biletów powrotnych do kraju ws. wytycznych dotyczących testu PCR. Poniżej zamieszczamy najnowszy link jak i informacje w PDF ze strony internetowej Straży Granicznej.
2021-12-23
Życzymy wszystkim pracującym na morzu i mających chwilę wytchnienia na lądzie spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
2021-12-21
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na nasze zapytania i zastrzeżenia ws. przepisów z dnia 15 grudnia lecz informujemy, iż zostały one doprecyzowane dnia 17 grudnia na podstawie kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjaśniono sprawy związane z testem diagnostycznym dla osób powracających spoza strefy Schengen.
2021-12-17
Przypominamy o zasadach i związanych z uznawaniem i funkcjonowaniem stref działań piracki oraz innych zagrożeń o charakterze wojennym. Zasada podstawowa to warunki zatrudnienia oraz informacja czy na statku jest układ zbiorowy ITF czy też nie.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line