ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Oświadczenie Komitetu ds. Uczciwych Praktyk ITF
2020-12-16
Oświadczenie Grupy Kierującej Komitetu ds. Uczciwych Praktyk ITF (ITF Fair Practices Committee Steering Group FPC SG) w sprawie okólnika IMEC (20) 123 "Minimalna płaca podstawowa MOP dla płac podstawowych AB i IBF - wyjaśnienie różnicy"

FPC SG zebrała się w dniu 10 grudnia 2020 r. i omówiła okólnik IMEC (20) 123 „Minimalna płaca podstawowa MOP dla płac podstawowych AB i IBF - wyjaśnienie różnicy”, który został opublikowany 1 grudnia 2020 r.

FPC SG jest rozczarowana i głęboko zaniepokojona faktem, że IMEC jednostronnie zdecydował o wydaniu okólnika bez uprzedniej konsultacji, bez zaangażowania ITF, jako partnerów społecznych.

Za pomocą okólnika IMEC skutecznie narzuca swoim firmom członkowskim nową i jednostronną interpretację płacy minimalnej MOP dla marynarzy, bez względu na inne strony ustanowionego i sprawdzonego procesu, tj.: ITF, Międzynarodowej Izba Żeglugi itd.

FPC SG postrzega to jednostronne działanie jako prowokujące i szkodliwe dla relacji ITF-IMEC, a w szczególności dla zbiorowych wysiłków, które zostały podjęte i okazały się skuteczne dla wszystkich stron w ciągu ostatnich 17 lat.

ITF uważa, że okólnik IMEC jest szczególnie frustrujący, ponieważ podczas całej pandemii Covid-19 ITF odpowiadał na prośby o pomoc ze strony IMEC i poszczególnych firm członkowskich. ITF zobowiązała się do współpracy z IMEC i innymi członkami Wspólnej Grupy Negocjacyjnej (JNG) w celu znalezienia wspólnych rozwiązań problemu, jakie Covid-19 postawił marynarzom i pracodawcom, w tym koncesji i pomocy - tam, gdzie to konieczne.

FPC SG nie zgadza się z treścią okólnika, ponieważ system International Bargaining Forum (IBF) odszedł od koncepcji ITF, całkowitego kosztu załogi (TCC), czyli „punktu odniesienia” i zróżnicowanej skali płac, na rzecz systemu „modelu statku”. Modelowa metodologia statków pozwala na elastyczność w lokalnych negocjacjach w zakresie dystrybucji centralnie negocjowanych podwyżek płac.

Jest mało prawdopodobne, aby IMEC opublikował okólnik, gdyby negocjacje płacowe IBF odbyły się na początku 2020 r., jak pierwotnie planowano. Jednak ITF przychylił się do wniosku JNG o odroczenie negocjacji płacowych IBF, do kwietnia 2021 r. Sytuacja ta jest również konsekwencją elastyczności w rozkładzie podwyżek, na jaki pozwala metodologia IBF.

Niezależnie od powodów, FPC SG zdecydowanie sprzeciwia się jednostronnej interpretacji IMEC, która mogłaby skutkować pozbawieniem marynarzy na niższych stanowiskach jakiegokolwiek wzrostu płac w nadchodzących latach. Jest to szczególnie rozczarowujące, ponieważ ci sami marynarze pilnie utrzymywali w ruchu - globalny łańcuch dostaw, nawet jeśli musieli przedłużyć swoje kontrakty o wiele dłużej, niż pierwotnie przewidywał kontrakt.

FPC SG oczekuje, że IMEC będzie honorować system, który został uzgodniony i obowiązuje od 17 lat, a wszelkie zmiany lub zmiany w interpretacji metodologii IBF będą zgłaszane zgodnie z uzgodnionym procesem.

- Grupa Kierująca Komitetu ds. Uczciwych Praktyk ITF (ITF Fair Practices Committee Steering Group FPC SG) - 15 grudnia 2020 r.

Źródło: https://www.itfseafarers.org/en/news/itf-fair-practices-committee-steering-group-fpc-sg-statement-imec-circular-20123-ilo-minimum

R.R.

2021-02-22
Marynarze należący do OMK mogą przedłużyć legitymację OMK / ITF, przesyłając e-mailem informację o wysłanie wklejki ITF do samodzielnego naklejenia na legitymację na adres: biuro@nms.org.pl
2021-02-22
Kilkunastu marynarzy z Korei Południowej, Birmy, Wietnamu i Indonezji kieruje się teraz do domu po tym, jak Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) i jej irański oddział pomogły pośredniczyć w ich uwolnieniu od władz irańskich.
2021-02-16
Aby uratować marynarzy pozostawionych poza Chinami.
2021-02-15
ITF potępia wojskowy zamach stanu.
2021-02-08
działa od dzisiaj, na poprzednim adresie.
2021-02-01
Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.eu, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line