ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Agencja ONZ stwierdza, że rządy łamią prawo międzynarodowe
2020-12-17
Przełomowe orzeczenie Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) stwierdza, że rządy naruszyły prawa marynarzy i nie zastosowały się do kilku postanowień Konwencji o pracy na morzu podczas pandemii COVID-19, w tym artykułu I ust. 2 dotyczącego obowiązku współpracy.

    Agencja ONZ wzywa państwa do „niezwłocznego” uznania marynarzy za kluczowych pracowników.

    Komisja prawników wysokiego szczebla powtarza, że "właśnie w czasie kryzysu ochrona MLC nabiera pełnego znaczenia".

W przełomowym orzeczeniu Komitet Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wysłał mocny sygnał do rządów, że podczas pandemii COVID-19 nie wywiązały się one z obowiązku opieki nad marynarzami na mocy prawa międzynarodowego.

W pierwszym orzeczeniu tego rodzaju komisja złożona z 20 wybitnych prawników stwierdziła, że rządy nie zdołały bezwzględnie chronić minimalnych standardów ochrony praw marynarzy, określonych w prawie międzynarodowym na mocy Konwencji o pracy na morzu (MLC) z 2006 r. Obejmuje to prawa podstawowe, takie jak dostęp do opieki zdrowotnej, repatriacja, coroczny urlop i urlop na lądzie.

(……)
(wspólne oświadczenie Sekretarza Generalnego ITF Stephen Cotton`a i Sekretarza Generalnego ICS Guy Platten`a)
 „To orzeczenie wyjaśnia, że wszystkie rządy muszą przestrzegać prawa międzynarodowego i pilnie uznawać marynarzy za kluczowych pracowników z praktycznym skutkiem. Oznacza to umożliwienie marynarzom wysiadania w portach w celu uzyskania pomocy medycznej. Oznacza to umożliwienie marynarzom dotarcia na lotnisko, aby odlecieć do domu po wygaśnięciu umowy. Oznacza to także przepuszczanie zastępczych załóg przez granicę danego kraju, aby dołączyły do oczekujących statków bez konieczności walki z górą biurokracji. Do tej pory tylko 46 krajów klasyfikowało marynarzy jako kluczowych pracowników, co po prostu nie jest wystarczająco dobre ”.

„Z zadowoleniem przyjmujemy interwencję Komitetu Ekspertów MOP, która wyjaśniła, w jaki sposób rządy zawiodły w wypełnianiu swoich zobowiązań. Komitet jednoznacznie krytykuje brak wymaganej współpracy rządów. Krytykuje państwa za to, że pozwalają, by sytuacja trwała tak długo ”.

„Ale wyjaśnia również, jak razem możemy to naprawić. To jedna z najbardziej bezpośrednich i skutecznych obserwacji ekspertów, jakie widzieliśmy. Po raz kolejny opracowano mapę drogową dotyczącą sposobu rozwiązania tego kryzysu humanitarnego i powrotu do normalnie funkcjonującego systemu zmiany załogi, na którym mogą polegać światowe łańcuchy dostaw. To do rządów należy kontynuowanie wdrażania tej mapy drogowej i pilne ustalenie priorytetów marynarzy jako kluczowych pracowników odpowiedzialnych za szczepionki COVID-19, co jest wyraźnym dowodem zgodności z tym odkryciem ”.

(…….)

Pełny tekst oświadczenia Komitetu Ekspertów MOP można znaleźć tutaj.

ITF
Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu zrzesza prawie 700 stowarzyszonych związków zawodowych ze 150 krajów, pomagając swoim członkom w zapewnieniu praw, równości i sprawiedliwości. ITF to głos prawie 20 milionów pracujących mężczyzn i kobiet na całym świecie, w tym ponad miliona marynarzy.

ICS
Międzynarodowa Izba Żeglugi (ICS) jest głównym międzynarodowym stowarzyszeniem handlowym zrzeszającym armatorów i operatorów statków handlowych, reprezentującym wszystkie sektory i branże oraz ponad 80% światowej floty handlowej.

Komitecie Ekspertów MOP
Komitet Ekspertów został utworzony w 1926 roku w celu zbadania rosnącej liczby raportów rządowych na temat ratyfikowanych konwencji. Dziś składa się z 20 wybitnych prawników mianowanych przez Ciało Kierownicze, na trzyletnią kadencję. Eksperci pochodzą z różnych regionów geograficznych, systemów prawnych i kultur. Rolą Komitetu Ekspertów jest zapewnienie bezstronnej i technicznej oceny stosowania międzynarodowych standardów pracy w państwach członkowskich MOP.

Skrót, na podstawie artykułu: https://www.itfseafarers.org/en/news/un-agency-finds-governments-breach-international-law

R.R.

2021-02-22
Marynarze należący do OMK mogą przedłużyć legitymację OMK / ITF, przesyłając e-mailem informację o wysłanie wklejki ITF do samodzielnego naklejenia na legitymację na adres: biuro@nms.org.pl
2021-02-22
Kilkunastu marynarzy z Korei Południowej, Birmy, Wietnamu i Indonezji kieruje się teraz do domu po tym, jak Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) i jej irański oddział pomogły pośredniczyć w ich uwolnieniu od władz irańskich.
2021-02-16
Aby uratować marynarzy pozostawionych poza Chinami.
2021-02-15
ITF potępia wojskowy zamach stanu.
2021-02-08
działa od dzisiaj, na poprzednim adresie.
2021-02-01
Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.eu, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line