ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Brexit - jak korzystać ze świadczeń zdrowotnych po 31 grudnia
2021-01-21
Czy będziesz mógł się leczyć

sic!(...) …w Polsce, jeśli mieszkasz w Polsce, a jesteś ubezpieczony w Wielkiej Brytanii

Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne w Wielkiej Brytanii, zawarte przed 1 stycznia 2021 r., to zachowasz prawo do opieki zdrowotnej w Polsce na koszt National Health Service (NHS) po tym terminie. Prawo to będzie także przysługiwać członkom Twojej rodziny. Oczywiście, jeśli się wyprowadzisz z Polski lub stracisz brytyjskie ubezpieczenie zdrowotne, to już opieka zdrowotna na terenie Polski przestanie Ci przysługiwać.

W sytuacji niejednoznacznej – zgłoś się do swojego oddziału NFZ, żeby ustalił Twoje uprawnienia, lub skontaktuj z NHS.
Jakie dokumenty potwierdzą prawo do świadczeń zdrowotnych

Prawo do świadczeń zdrowotnych potwierdzi jeden z dokumentów wydanych przez NHS i zarejestrowanych w oddziale NFZ:

    S1 wydany przez NHS
    S072 wysłany przez NHS elektronicznie.

Jeżeli Twoja sytuacja życiowa nie zmieni się do 31 grudnia 2020 r., to poświadczenia wydane przed 1 stycznia 2021 r. na podstawie dokumentu S1 lub starszych formularzy E106, E109, E120, E121 – zachowają ważność do wskazanego w nich terminu lub do czasu wydania nowego. Dokument ten będzie podstawą dostępu do opieki zdrowotnej w Polsce na zasadach dotychczas obowiązujących.
Jakie masz obowiązki

Musisz zgłosić w swoim oddziale NFZ każdą zmianę swojej sytuacji życiowej, np. gdy zmienisz państwo, w którym się zatrudniasz lub ubezpieczasz, lub stracisz status członka rodziny.


Więcej, czytaj: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/brexit-leczenie-po-3112
R.R.

2021-02-22
Marynarze należący do OMK mogą przedłużyć legitymację OMK / ITF, przesyłając e-mailem informację o wysłanie wklejki ITF do samodzielnego naklejenia na legitymację na adres: biuro@nms.org.pl
2021-02-22
Kilkunastu marynarzy z Korei Południowej, Birmy, Wietnamu i Indonezji kieruje się teraz do domu po tym, jak Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu (ITF) i jej irański oddział pomogły pośredniczyć w ich uwolnieniu od władz irańskich.
2021-02-16
Aby uratować marynarzy pozostawionych poza Chinami.
2021-02-15
ITF potępia wojskowy zamach stanu.
2021-02-08
działa od dzisiaj, na poprzednim adresie.
2021-02-01
Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.eu, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line