ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Testy diagnostyczne dla powracających spoza Schengen
2021-12-16
W związku z nowymi obostrzeniami, które weszły w życie 15 grudnia oraz wymogiem posiadania negatywnego wyniku diagnostycznego w kierunku Sars-Covid-2 zadaliśmy pytania interpretacyjne do Rady Ministrów. Ograniczenie 24 godzinne oraz brak jasności w zapisach może być znaczącym ograniczeniem utrudniającym podmiany załóg... Poniżej przedstawiamy ich treść.

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się z zapytaniem interpretacyjnym dotyczącym wykonania zapisów w w/w rozporządzenia, a dokładnie:

a. 1. Do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

W związku z faktem, iż marynarze mają ograniczony czas w porcie, a wykonanie testu wraz oczekiwaniem na wynik w świetle dostępności lotów międzynarodowych oraz czasem trwania podróży ma zasadnicze znaczenie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

1)      Jaka jest definicja  „testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2” ? Czy jest to test PCR RT czy także są dopuszczalne szybkie testy antygenowe oraz czy test musi być wykonany laboratoryjnie czy też może być wykonany np. przez Oficera posiadającego przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW ? Nie udało nam się odnaleźć odpowiedzi zarówno w Rozporządzeniu z 6 maja 2020 jak i ustawie o diagnostyce laboratoryjnej.

2)      Kiedy następuję moment przekroczenia granicy w rozumieniu w/w Rozporządzenia ? Czy jest to czas wylądowania w Polsce czy też czas rozpoczęcia podróży, pierwszego lotu ?

Dla przykładu: podróż marynarza z Singapuru do Polski

Wylot 2345 Singapur – Warszawa 0815 dnia następnego – czas lotu 16h (wraz z międzylądowaniem i zmianą strefy czasowej), czas pojawienia się na lotnisku 5h przed odlotem daje już 21 godzin przed lądowaniem w Polsce.

3)      Czy służby lotnicze tj. np. operatorzy linii lotniczych, służby graniczne innych krajów mogą odmówić podróży lotniczej do Polski, obywatelowi PL,  w przypadku braku negatywnego wyniku testu diagnostycznego ?

2022-01-16
Greckie Związki Zawodowe ITF podpisały nowy układ zbiorowy gwarantujący podwyżkę wynagrodzeń dla marynarzy promowych. Droga do porozumienia była ciężka i opatrzona 48 godzinnym strajkiem podczas którego greckie promy objęte układem zbiorowym nie wypłynęły z portu.
2022-01-14
Dla uczczenia tym co nie powrócili.
2022-01-10
Wielu marynarzy napotyka problemy przy odprawie na lotnisku bądź przy rezerwacji biletów powrotnych do kraju ws. wytycznych dotyczących testu PCR. Poniżej zamieszczamy najnowszy link jak i informacje w PDF ze strony internetowej Straży Granicznej.
2021-12-23
Życzymy wszystkim pracującym na morzu i mających chwilę wytchnienia na lądzie spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
2021-12-21
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na nasze zapytania i zastrzeżenia ws. przepisów z dnia 15 grudnia lecz informujemy, iż zostały one doprecyzowane dnia 17 grudnia na podstawie kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjaśniono sprawy związane z testem diagnostycznym dla osób powracających spoza strefy Schengen.
2021-12-17
Przypominamy o zasadach i związanych z uznawaniem i funkcjonowaniem stref działań piracki oraz innych zagrożeń o charakterze wojennym. Zasada podstawowa to warunki zatrudnienia oraz informacja czy na statku jest układ zbiorowy ITF czy też nie.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line