2019-07-08
Wynegocjowaliśmy kolejną umowę rabatową dla marynarzy z OMK. oferującą 5 % rabat na szczepienia / żółtą książeczkę szczepień.
2019-07-02
Ponownie zwracamy się z prośbą o poświęcenie 3 minut na anonimowe wypełnienie ankiety on-line dotyczącej ubezpieczeń społecznych dla marynarzy.
2019-06-25
Jest to okazja do wpólnego letniego grillowania, zawarcia nowych znajomości, wymiany doświadczeń i opinii.
2019-06-15
Oto historia z Polski. Historia oddanego związkowca, który niestrudzenie pracował nad zorganizowaniem Związku Zawodowego w porcie. Firma go namierzyła, zatrudniła prywatnych detektywów i niesprawiedliwie go zwolniła z pracy.
2019-06-14
Do wszystkich oficerów i marynarzy z OMK. Z informacji jakie otrzymujemy od marynarzy i agentów załogowych wynika, że coraz częściej armatorzy europejscy przed zatrudnieniem wymagają od polskich marynarzy posiadanie dokumentu poświadczającego objęcie ich systemem ubezpieczenia społecznego w Polsce.
2019-06-12
Przypominamy, że marynarze należący do OMK mogą skorzystać z możliwości zakupu pakietów medycznych dedykowanych marynarzom Na preferencyjnych warunkach.
2019-06-06
Przypominamy, że w ramach przynależności do Organizacji Marynarzy Kontraktowych marynarze są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK.
2019-06-04
Informujemy, iż prace nad nowymi przepisami dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego, polskich marynarzy pracujących na statkach bander UE przez okres ponad 183 dni w roku nadal trwają.