2019-08-20
25 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Na początku miesiąca sprawa była ponownie dyskutowana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi. Teraz czas na to aby projekt przeszedł przez Senat i według planu we wrześniu przez Sejm.
2019-07-22
Kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość od marynarza należącego do OMK o fakcie złożenia wniosku upadłościowego przez duńskiego operatora statków offshorowych Blue Star Line czego powodem jest utrata płynności finansowej.
2019-07-08
Wynegocjowaliśmy kolejną umowę rabatową dla marynarzy z OMK. oferującą 5 % rabat na szczepienia / żółtą książeczkę szczepień.
2019-07-02
Ponownie zwracamy się z prośbą o poświęcenie 3 minut na anonimowe wypełnienie ankiety on-line dotyczącej ubezpieczeń społecznych dla marynarzy.
2019-06-25
Jest to okazja do wpólnego letniego grillowania, zawarcia nowych znajomości, wymiany doświadczeń i opinii.
2019-06-15
Oto historia z Polski. Historia oddanego związkowca, który niestrudzenie pracował nad zorganizowaniem Związku Zawodowego w porcie. Firma go namierzyła, zatrudniła prywatnych detektywów i niesprawiedliwie go zwolniła z pracy.
2019-06-14
Do wszystkich oficerów i marynarzy z OMK. Z informacji jakie otrzymujemy od marynarzy i agentów załogowych wynika, że coraz częściej armatorzy europejscy przed zatrudnieniem wymagają od polskich marynarzy posiadanie dokumentu poświadczającego objęcie ich systemem ubezpieczenia społecznego w Polsce.