2020-05-28
Światowi liderzy przemysłu i żeglugi wezwali Sekretarz Generalnego ONZ, żeby przekonał 193 państwa członkowskie do pilnego działania w celu uniknięcia "kryzysu humanitarnego" spowodowanego zatrzymaniem na całym świecie ponad 200 000 przemęczonych i wyczerpanych psychicznie marynarzy, którzy utknęli w pracy na swoich statkach i nie są w stanie zakończyć swoich obowiązków.
2020-05-25
ITF, razem z partnerami społecznymi, publikowała oświadczenia i notatki prasowe, udzielała w mediach wywiadów, wysyłała listy do ILO, IMO i innych agend ONZ, przygotowała 12-stopniowy plan, który został przekazany przez IMO do jego 174 Państw Członkowskich - wszystko po to aby utrzymać podmiany załóg.
2020-05-22
Zachęcamy wszystkich marynarzy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza ITF dotyczącego środków ochrony zdrowia i procedur wprowadzanych na statkach w związku z COVID-19.
Zalecane Protokoły Ramowe aby zapewnić bezpieczne zmiany w załodze i podróżowanie podczas pandemii koronawiusa (Covid-19).
2020-05-11
Przypominamy, że marynarze z OMK oraz członkowie najbliższej rodziny na podstawie legitymacji OMK / ITF mogą skorzystać z 15 % rabatu na wykonanie testu Covid-19 w punktach pobrań wg poniższego wykazu:
2020-05-11
Marynarze należący do OMK, którzy ze względów zarówno indywidualnych jak i zawodowych wykonują testy na covid, mogą ubiegać się o zapomogę finansową z OMK.
2020-05-05
Informujemy, iż marynarze należący do OMK od dzisiaj mogą korzystać ze specjalnie przygotowanej oferty, która obejmuje dwa rodzaje testów na obecność wirusa covid-19.
2020-05-04
Od 2 maja zmiana przepisów - kwarantanna marynarzy nie obowiązuje
2020-05-04
W związku z zapytaniami dotyczącymi funkcjonowania nowych przepisów dotyczących zwolnienia z podatku dochodowego polskich marynarzy pracujących na statkach bandery UE i EOG przez ponad 183 dni w roku kalendarzowym zamieszczamy w Strefie Marynarza informacje z Ministerstwa Finansów (z dnia 23.04.2020) dotyczące stosowania w/w przepisów.