ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!

Informujemy, że wszyscy marynarze należący do OMK zostali objęci kontynuacją podstawowego ubezpieczenia NNW na kolejny rok 2022 / 2023.

Przypominamy, że w ramach przynależności do Organizacji Marynarzy Kontraktowych marynarze są objęci obligatoryjnie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK.

Ważność umowy POL-NIS jeszcze tylko przez miesiąc

Informujemy, iż kolejna, zawarta na 3 miesiące umowa pomiędzy Polską i Norwegią wygasa wraz z końcem czerwca. Oznacza to, iż polski marynarz nie będzie mógł otrzymać zaświadczenia WNOR na dotychczasowych zasadach.

Obowiązek dostępu marynarzy, do internetu - MLC

Marynarze uzyskują zobowiązanie do obowiązkowego dostępu do internetu zgodnie z międzynarodowym prawem

Zwolnienia z P&O Ferries

Związki wszczynają dochodzenie ONZ w sprawie braku egzekwowania przez Wielką Brytanię przepisów chroniących pracowników

P&O Ferries: Port w Dover odmawia kontroli

Urzędnicy w porcie w Dover odmówili wczoraj dostępu inspektorom ITF.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei oraz miłości. Pogodnego nastroju, chwil spędzonych w rodzinnym i przyjaznym gronie wśród najbliższych życzy Zespół Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ S

Singapore Maritime Foundation

Singapore Maritime Foundation pierwszym partnerem Maritime Just Transition Task Force

INFORMATOR OMK_2022

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem OMK 2022.

Dryfujące miny zagrażają bezpiecznemu marynarzy na Morzu Czarnym

Po doniesieniach o minach dryfujących na Morzu Czarnym

Umowa POL-NIS (Wnor) podpisana na kolejne 3 miesiące

Niniejszym informujemy, iż umowa dotycząca przeniesienia obowiązku ubezpieczenia społecznego z Norwegii do Polski została podpisana na kolejne 3 miesiące. Wedle zapowiedzi z ZUS od lipca 2022 zasady ubezpieczenia społecznego dla polskich marynarzy pracujących na statkach norweskiej bandery ulegną zasadniczym zmianom obejmującym między innymi zaangażowanie pracodawców norweskich do wypełniania obowiązku pracodawcy przed polskim ZUS lub przeniesienie ubezpieczenia społecznego do Norwegii...

Związki żądają zmian, aby "zgasić pożar" i ponownie zatrudnić

Wspólna informacja prasowa ITF, ETF, Nautilus International i RMT.

10 000 pracowników transportu wzywa P&O

10 000 pracowników transportu wzywa do natychmiastowego przywrócenia do pracy nielegalnie zwolnionych marynarzy z P&O

Zapowiedź przedłużenia umowy POL-NIS na kolejne 3 miesiące

Informujemy o zapowiedzi przedłużenia umowy POL-NIS (WNOR) w sprawie przeniesienia zabezpieczenia społecznego z Norwegii do Polski na kolejne 3 miesiące, począwszy od 1 kwietnia 2022 roku. W zapowiedzi są postawione warunki idące w kierunku unormowania systemu ubezpieczeń społecznych wynikającego z konwencji MLC.

P&O - Zwolnienia z promów

P&O - pokazują szokujące lekceważenie przez DP World praw pracowniczych i własnych standardów.

Na morzach wokół Ukrainy wyznaczono "obszary działań wojennych".

Wspólna Grupa Negocjacyjna (JNG) i Międzynarodowa Federacja Transportowców (ITF) wyznaczyły obszary na Morzu Czarnym i Morzu Azowskim jako "obszary działań wojennych" co powoduje zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i daje inne uprawnienia dla marynarzy w strefie działań wojennych.

Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line