2017-12-11
Ubezpieczenia i podatki dla marynarzy c.d.
Informujemy, iż zamieściliśmy w Strefie Członków Związku najnowsze informacje z posiedzenia zespołu roboczego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące projektu systemu ubezpieczeń społecznych dla marynarzy.

Według Konwencji MLC, państwa ratyfikujące powinny stworzyć system ubezpieczeń społecznych dla marynarzy, który powinien umożliwić taki sam zakres zabezpieczenia jaki przysługuje każdemu pracownikowi lądowemu. W związku z czym taki system wcześniej czy później zostanie wprowadzony.

W założeniach system ubezpieczeń społecznych będzie powiązany z system podatkowym dla marynarzy (punkt 5), jeżeli oczywiści zostanie on utworzony.

Przypominamy zainteresowanym osobom, iż na naszej stronie internetowej jest (Strefa Członków Związku – Poradnik Marynarza) dostępna pełna historia dotycząca wydarzeń związanych z tym tematem.