2016-05-04
Dno bąbelki wodorosty
W tej Sekcji naszej strony zamieszczamy informację o których warto pamiętać. Są to niespełnione obietnice ? nonsensy prawne ? dziwaczne odpowiedzi ? wywody specjalistów od gospodarki morskiej itd. Ta Sekcja to trochę historii tego z czym się spotykamy w codziennej pracy i mamy nadzieję że jej stworzenie może w jakiś sposób spowoduje zastanowienie się nad tematyką morską.

Wypowiedzi dziwne ale prawdziwe

 

1.    „Dzisiaj Minister Skarbu Państwa ma bardzo umiarkowany wpływ, żeby nie  powiedzieć, że w ogóle nie ma wpływu na Polską Żeglugę Morską”.

Powiedział podsekretarz stanu w MSP pan Rafał Baniak (wg zapisu przebiegu  posiedzenia 23.04.2015 r. Komisji Skarbu Państwa) przy rozpatrywaniu przez Komisję  informacji na temat aktualnej sytuacji i planów rozwojowych w przedsiębiorstwach  żeglugowych ze szczególnym uwzględnieniem Przedsiębiorstwa Państwowego Polska  Żegluga Morska.

2.    „ Podstawę wykreślenia statku morskiego z rejestru okrętowego stanowią takie  zdarzenia jak zatonięcie, zniszczenie lub zaginięcie statku, utrata polskiej  przynależności lub utrata przez statek charakteru statku morskiego (art. 31& 1  k.m). Nawet w przypadku wystąpienia, którejkolwiek z wyżej wymienionych  przesłanek (w tym fizycznego zniszczenia statku), wykreślenie statku z rejestru  okrętowego  jest możliwe dopiero wtedy gdy wyrazi na to zgodę wierzyciel  hipoteczny (art. 31&2 km)”.

Napisał Przewodniczący Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą  w Gdyni Pan Michał Meissner w odpowiedzi z dnia 24.03.2015 r. do  Komisji OMK  NSZZ „Solidarność”.


3.    KOŚCIUSZKO rok budowy 1939, WŁADYSŁAW BRONIEWSKI rok budowy 1963,  RUNEK rok budowy 1968 oraz ponton  CONRAD 2 o długości 57 m i szerokości 20 m  są statkami handlowymi pływającymi pod polską banderą.

Wynika z pisma z dnia 30.12.2014 r. i załączonego do niego wykazu statków Izby  Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni przesłanego do  OMK NSZZ „Solidarność”.

4.    Odpowiadając na pismo w sprawie warunków pracy polskich marynarzy na rynku  pracy uprzejmie informuję, iż wystąpiłam do Ministra Rolnictwa, Pana Marka  Sawickiego, o ustosunkowanie się do przedstawionych problemów. Otrzymaną  odpowiedź prześlę odrębnym pismem.

Napisała poseł parlamentu europejskiego Pani Julia Pitera w dniu 13 listopada 2014 r.  do Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ „Solidarność”.