Skład komisji

Działają społecznie na rzecz Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność:


Komisja Organizacji Marynarzy Kontraktowych KADENCJA 2018-2022:

Przewodniczący Komisji OMK
Kapitan Ż.W. Tymoteusz Listewnik
tymoteusz_listewnik@nms.org.pl

Starszy Mechanik Janusz Maciejewicz
janusz_maciejewicz@omk.org.pl

Starszy Oficer Piotr Nowicki
piotr_nowicki@omk.org.pl

Sternik
Bożena Szmajdzińska
biuro@nms.org.pl


Starszy mechanik Krzysztof Szulc 

 

 

 

Adrian Koszlak - Bosman

 

 

 

 

 

Piotr Dettlaff - Oficer wachtowy

 

 

 

 

 

 

Stanisław Podgórski - Kapitan

 

 

 

 

 

Ryszard Rybicki - Kucharz

 

 

 

 

 

Henryk Szmajdzińki - ETO