Skład Prezydium i Komisji OMK

Działają społecznie pełniąc funkcje statutowe na rzecz Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność:


Prezydium i Komisja Organizacji Marynarzy Kontraktowych KADENCJA 2018-2022:

Przewodniczący Komisji OMK
Kapitan ż.w. Tymoteusz Listewnik
tymoteusz_listewnik@nms.org.pl
Wiceprzewodniczący Komisji OMK
Starszy Mechanik Janusz Maciejewicz
janusz_maciejewicz@omk.org.pl

Sekretarz Prezydium OMK

Sternik morski Bożena Szmajdzińska
biuro@nms.org.pl


Członek Prezydium OMK

Starszy mechanik Krzysztof Szulc

krzysztof_szulc@omk.org.pl

 

Członek Prezydium OMK

Oficer wachtowy Piotr Dettlaff

piotr_dettlaff@omk.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 Piotr Nowicki - Starszy Oficer

 

 

 

 

 

 

Adrian Koszlak - Bosman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Podgórski - Kapitan

 

 

 

 

 

 

Ryszard Rybicki - Kucharz

 

 

 

 

 

 

 

Henryk Szmajdzińki - ETO

 

 

 

Komisja Rewizyjna OMK

 

  

 

 

 

Barbara Kubach - Chęcińska

Asystent ds roszczeń marynarskich Krajowej Sekcji Morskiej

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej OMK 

 

 

 

 

Piotr Łowicki 

Starszy Oficer

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OMK

 

 

 

 

Katarzyna Malan

mgr ekonomii, pracuje na rzecz Krajowej Sekcji Morskiej

Członek Komisji Rewizyjnej OMK

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Wilkos

Oficer wachtowy

Członek Komisji Rewizyjnej OMK

 

 

 

 

Maciej Pokusa

Starszy mechanik

Czlonek Komisji Rewizyjnej OMK