Skład prezydium komisji

Działają na rzecz Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ Solidarność:


Prezydium Komisji Organizacji Marynarzy Kontraktowych:

Przewodniczący Komisji OMK
Kapitan Ż.W. Tymoteusz Listewnik
tymoteusz_listewnik@nms.org.pl
Wiceprzewodniczący Komisji OMK
Starszy Mechanik Janusz Maciejewicz
janusz_maciejewicz@omk.org.pl
Wiceprzewodniczący Komisji OMK
Starszy Oficer Piotr Nowicki
piotr_nowicki@omk.org.pl
Sekretarz Komisji OMK - szef biura OMK
Bożena Szmajdzińska
biuro@nms.org.pl
Członek Prezydium OMK
Starszy mechanik Krzysztof Szulc
krzysztof_szulc@omk.org.plCzłonkowie Komisji Organizacji Marynarzy Kontraktowych NSZZ "Solidarność":

 

 

 

 

Piotr Caban - Oficer wachtowy

 

 

 

 

 

Leszek Lawrenc - Kapitan

 

 

 

 

 

 

Stanisław Podgórski - Kapitan

 

 

 

 

 

Zbigniew Sekowski - Starszy Marynarz

 

 

 

 

 

Krzysztof Tarka - Kapitan