ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Pośrednictwo pracy dla marynarzy

O Agencjach Pośrednictwa Pracy - Podstawy Prawne

Konwencja o pracy na morzy MLC 2006 zmieniła dotychczasowe zasady związane z podejmowaniem pracy przez marynarzy.

Zmiana nastąpiła także w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy i działalności biur pośrednictwa pracy dla marynarzy.

Głowna zasada to działalność zgodna z MLC 2006.

 

Każde biuro zajmujące się pośrednictwem pracy dla marynarzy, niezależnie od tego czy działa w Polsce czy za granicą, powinno posiadać certyfikat zgodności z MLC 2006.

 

Która agencja zatrudnienia działa legalnie?

Możemy skorzystać z ogólnopolskiego spisu biur pośrednictwa pracy. Należy pamiętać, iż ten spis obejmuje wszystkie biura w Polsce niezależnie od form zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej pracy.

www.stor.praca.gov.pl

Jak wspomniano powyżej dla marynarzy najważniejsza jest certyfikacja zgodna z MLC 2006 dlatego też Urzędy Morskie odpowiedzialne i nadzorujące ten proces publikują listę firm spełniających wymogi konwencji.  Poniżej zamieszczamy odnośniki do spisu podzielonego geograficznie zgodnie z zakresem działalności Urzędów Morskich.

Wybierz Urząd morski poniżej aby sprawdzić wszystkie biura pośrednictwa pracy

objetę zasięgiem danej jednostki.


 

Wiele osób pewnie się zastanawia co z innymi krajami. W każdym kraju który ratyfikował konwencje o pracy na morzu MLC 2006, czyli można przyjąć, iż wszyscy liczący się w shippingu mają taki sam obowiązek czyli sprawowanie kontroli i certyfikowanie agencji pośrednictwa pracy zgodnie z zasadami MLC. Dla przykładu podajemy poniżej link do firma pośredniczących w pracy dla marynarzy funkcjonujących w UK i zatwierdzonych przez MCA (Maritime Coasguard Agency).

 

Dane na 14.12.2020

 

Przypominamy, iż marynarze należący do OMK mają możliwość sprawdzenia w swojej organizacji czy dana agencja pośrednictwa pracy działa zgodnie z MLC oraz co zrobić w przypadku niezgodności.

 

Każda umowa o pośrednictwo pracy musi zawierać takie informacje jak:

  • pracodawcę zagranicznego;
  • okres zatrudnienia;
  • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
  • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
  • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną;
  • nazwę i przynależność statku, na którym praca będzie wykonywana;
  • zobowiązanie agencji zatrudnienia do zwrotu osobie zainteresowanej podjęciem pracy na statku poniesionych przez nią kosztów pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy tej agencji.

 

PAMIĘTAJ

Jeżeli podejmujesz pracę poprzez biuro pośrednictwo pracy powinieneś posiadać 2 umowy:

1) umowę o pośrednictwo pracy z właściwym biurem

2) umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym (wraz z warunkami zatrudnienia)

 

Za co agencje pośrednictwa pracy mogą pobierać opłaty?

Nie, nie można pobierać żadnych opłat z usługę pośrednictwa pracy jak i za wyjazd.

Jedyne koszty które może ponieść marynarz to opłata za świadectwo zdrowia, paszport i książeczkę żeglarską.

 

Masz wątpliwości ?

Konwencja MLC 2006 daje marynarzom prawo sprawdzenia umowy o pracę przed jej podpisaniem. Zalecamy aby umowa o pracę została sprawdzona przez osobę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przypominamy, iż w przypadku gdy dostaniemy jedynie kontrakt czyli jedną lub dwie strony to możemy być pewni że nie wszystko zostało nam przekazane.

Do każdej umowy o pracę powinny byś załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy. Przypominamy o zaletach pracy w oparciu o układy zbiorowe ITF które dają gwarancje uczciwych warunków zatrudnienia.

Jako Organizacja Marynarzy Kontraktowych przypominamy, iż oferujemy wszystkim zrzeszonym marynarzom pomoc w sprawdzeniu warunków zatrudnienie.

Wydajemy opinię za pomocą poczty elektronicznej, szybko i sprawnie.

T.L.

zapraszamy na 2 minutową prezentację

 

 

 

 

 

2022-01-16
Greckie Związki Zawodowe ITF podpisały nowy układ zbiorowy gwarantujący podwyżkę wynagrodzeń dla marynarzy promowych. Droga do porozumienia była ciężka i opatrzona 48 godzinnym strajkiem podczas którego greckie promy objęte układem zbiorowym nie wypłynęły z portu.
2022-01-14
Dla uczczenia tym co nie powrócili.
2022-01-10
Wielu marynarzy napotyka problemy przy odprawie na lotnisku bądź przy rezerwacji biletów powrotnych do kraju ws. wytycznych dotyczących testu PCR. Poniżej zamieszczamy najnowszy link jak i informacje w PDF ze strony internetowej Straży Granicznej.
2021-12-23
Życzymy wszystkim pracującym na morzu i mających chwilę wytchnienia na lądzie spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
2021-12-21
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na nasze zapytania i zastrzeżenia ws. przepisów z dnia 15 grudnia lecz informujemy, iż zostały one doprecyzowane dnia 17 grudnia na podstawie kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjaśniono sprawy związane z testem diagnostycznym dla osób powracających spoza strefy Schengen.
2021-12-17
Przypominamy o zasadach i związanych z uznawaniem i funkcjonowaniem stref działań piracki oraz innych zagrożeń o charakterze wojennym. Zasada podstawowa to warunki zatrudnienia oraz informacja czy na statku jest układ zbiorowy ITF czy też nie.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line