ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Pośrednictwo pracy dla marynarzy

O Agencjach Pośrednictwa Pracy - Podstawy Prawne

Konwencja o pracy na morzy MLC 2006 zmieniła dotychczasowe zasady związane z podejmowaniem pracy przez marynarzy.

Zmiana nastąpiła także w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy i działalności biur pośrednictwa pracy dla marynarzy.

Głowna zasada to działalność zgodna z MLC 2006.

 

Każde biuro zajmujące się pośrednictwem pracy dla marynarzy, niezależnie od tego czy działa w Polsce czy za granicą, powinno posiadać certyfikat zgodności z MLC 2006.

 

Która agencja zatrudnienia działa legalnie?

Możemy skorzystać z ogólnopolskiego spisu biur pośrednictwa pracy. Należy pamiętać, iż ten spis obejmuje wszystkie biura w Polsce niezależnie od form zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej pracy.

www.stor.praca.gov.pl

Jak wspomniano powyżej dla marynarzy najważniejsza jest certyfikacja zgodna z MLC 2006 dlatego też Urzędy Morskie odpowiedzialne i nadzorujące ten proces publikują listę firm spełniających wymogi konwencji.  Poniżej zamieszczamy odnośniki do spisu podzielonego geograficznie zgodnie z zakresem działalności Urzędów Morskich.

Wybierz Urząd morski poniżej aby sprawdzić wszystkie biura pośrednictwa pracy

objetę zasięgiem danej jednostki.


 

Wiele osób pewnie się zastanawia co z innymi krajami. W każdym kraju który ratyfikował konwencje o pracy na morzu MLC 2006, czyli można przyjąć, iż wszyscy liczący się w shippingu mają taki sam obowiązek czyli sprawowanie kontroli i certyfikowanie agencji pośrednictwa pracy zgodnie z zasadami MLC. Dla przykładu podajemy poniżej link do firma pośredniczących w pracy dla marynarzy funkcjonujących w UK i zatwierdzonych przez MCA (Maritime Coasguard Agency).

 

Dane na 14.12.2020

 

Przypominamy, iż marynarze należący do OMK mają możliwość sprawdzenia w swojej organizacji czy dana agencja pośrednictwa pracy działa zgodnie z MLC oraz co zrobić w przypadku niezgodności.

 

Każda umowa o pośrednictwo pracy musi zawierać takie informacje jak:

  • pracodawcę zagranicznego;
  • okres zatrudnienia;
  • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
  • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
  • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną;
  • nazwę i przynależność statku, na którym praca będzie wykonywana;
  • zobowiązanie agencji zatrudnienia do zwrotu osobie zainteresowanej podjęciem pracy na statku poniesionych przez nią kosztów pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy tej agencji.

 

PAMIĘTAJ

Jeżeli podejmujesz pracę poprzez biuro pośrednictwo pracy powinieneś posiadać 2 umowy:

1) umowę o pośrednictwo pracy z właściwym biurem

2) umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym (wraz z warunkami zatrudnienia)

 

Za co agencje pośrednictwa pracy mogą pobierać opłaty?

Nie, nie można pobierać żadnych opłat z usługę pośrednictwa pracy jak i za wyjazd.

Jedyne koszty które może ponieść marynarz to opłata za świadectwo zdrowia, paszport i książeczkę żeglarską.

 

Masz wątpliwości ?

Konwencja MLC 2006 daje marynarzom prawo sprawdzenia umowy o pracę przed jej podpisaniem. Zalecamy aby umowa o pracę została sprawdzona przez osobę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przypominamy, iż w przypadku gdy dostaniemy jedynie kontrakt czyli jedną lub dwie strony to możemy być pewni że nie wszystko zostało nam przekazane.

Do każdej umowy o pracę powinny byś załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy. Przypominamy o zaletach pracy w oparciu o układy zbiorowe ITF które dają gwarancje uczciwych warunków zatrudnienia.

Jako Organizacja Marynarzy Kontraktowych przypominamy, iż oferujemy wszystkim zrzeszonym marynarzom pomoc w sprawdzeniu warunków zatrudnienie.

Wydajemy opinię za pomocą poczty elektronicznej, szybko i sprawnie.

T.L.

zapraszamy na 2 minutową prezentację

 

 

 

 

 

2022-06-20
Najwięcej sytuacji związanych z wydłużaniem kontraktów przypadło na rok 2020 i pandemię covid-19. Na samym początku wydłużanie umów o pracę było nieuniknione i większość administracji krajowych wyraziła na to zgodę. Wg. ITF pierwsze kilka miesięcy były wystarczającym okresem aby armatorzy i pracodawcy wdrożyli nowe systemy podmian. Tym samym, już w drugiej połowie 2020 roku wg. ITF covid nie mógł być powodem wydłużenia kontraktu.
2022-06-13
Informujemy, iż 30 czerwca wygasa umowa pomiędzy Polską i Norwegią ws. ubezpieczeń społecznych. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnych informacji o tym, iż umowa miałaby być przedłużona. Strona norweska kilkukrotnie, warunkowo zezwalała na przedłużenie umowy lecz wydaje się, iż tren etap się zakończył.
2022-06-13
Otrzymujemy liczne zapytania od marynarzy w sprawie możliwości objęcia marynarzy należących do OMK / ITF korzystnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
2022-06-06
OMK NEWS - Twoje źródło informacji na morzu. Informujemy, że wysłaliśmy na wskazane adresy e-mail kolejne wydanie OMK NEWS - Twoje źródło wiadomości na morzu w formie pdf ( tylko 385 KB )
2022-06-06
Filipińska instytucja morska MARINA wprowadza zmiany w szkoleniu filipińskich oficerów po tym jak na początku roku EMSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego) zgłosiła zastrzeżenia dotyczące szkoleń STCW przeprowadzanych na Filipinach.
2022-06-06
Przypominamy marynarzom z OMK, iż w ośrodkach szkoleniowych w Szczecinie: OSRM, ZENIT, VULCAN, NORTH oraz LIBRA w Kołobrzegu, posiadamy rabaty sięgające nawet 20%.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line