ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Pośrednictwo pracy dla marynarzy

O Agencjach Pośrednictwa Pracy - Podstawy Prawne

Konwencja o pracy na morzy MLC 2006 zmieniła dotychczasowe zasady związane z podejmowaniem pracy przez marynarzy.

Zmiana nastąpiła także w zakresie pośrednictwa pracy dla marynarzy i działalności biur pośrednictwa pracy dla marynarzy.

Głowna zasada to działalność zgodna z MLC 2006.

 

Każde biuro zajmujące się pośrednictwem pracy dla marynarzy, niezależnie od tego czy działa w Polsce czy za granicą, powinno posiadać certyfikat zgodności z MLC 2006.

 

Która agencja zatrudnienia działa legalnie?

Możemy skorzystać z ogólnopolskiego spisu biur pośrednictwa pracy. Należy pamiętać, iż ten spis obejmuje wszystkie biura w Polsce niezależnie od form zatrudnienia oraz rodzaju wykonywanej pracy.

www.stor.praca.gov.pl

Jak wspomniano powyżej dla marynarzy najważniejsza jest certyfikacja zgodna z MLC 2006 dlatego też Urzędy Morskie odpowiedzialne i nadzorujące ten proces publikują listę firm spełniających wymogi konwencji.  Poniżej zamieszczamy odnośniki do spisu podzielonego geograficznie zgodnie z zakresem działalności Urzędów Morskich.

Wybierz Urząd morski poniżej aby sprawdzić wszystkie biura pośrednictwa pracy

objetę zasięgiem danej jednostki.


 

Wiele osób pewnie się zastanawia co z innymi krajami. W każdym kraju który ratyfikował konwencje o pracy na morzu MLC 2006, czyli można przyjąć, iż wszyscy liczący się w shippingu mają taki sam obowiązek czyli sprawowanie kontroli i certyfikowanie agencji pośrednictwa pracy zgodnie z zasadami MLC. Dla przykładu podajemy poniżej link do firma pośredniczących w pracy dla marynarzy funkcjonujących w UK i zatwierdzonych przez MCA (Maritime Coasguard Agency).

 

Dane na 14.12.2020

 

Przypominamy, iż marynarze należący do OMK mają możliwość sprawdzenia w swojej organizacji czy dana agencja pośrednictwa pracy działa zgodnie z MLC oraz co zrobić w przypadku niezgodności.

 

Każda umowa o pośrednictwo pracy musi zawierać takie informacje jak:

  • pracodawcę zagranicznego;
  • okres zatrudnienia;
  • rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;
  • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;
  • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną;
  • nazwę i przynależność statku, na którym praca będzie wykonywana;
  • zobowiązanie agencji zatrudnienia do zwrotu osobie zainteresowanej podjęciem pracy na statku poniesionych przez nią kosztów pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z winy tej agencji.

 

PAMIĘTAJ

Jeżeli podejmujesz pracę poprzez biuro pośrednictwo pracy powinieneś posiadać 2 umowy:

1) umowę o pośrednictwo pracy z właściwym biurem

2) umowę o pracę z pracodawcą zagranicznym (wraz z warunkami zatrudnienia)

 

Za co agencje pośrednictwa pracy mogą pobierać opłaty?

Nie, nie można pobierać żadnych opłat z usługę pośrednictwa pracy jak i za wyjazd.

Jedyne koszty które może ponieść marynarz to opłata za świadectwo zdrowia, paszport i książeczkę żeglarską.

 

Masz wątpliwości ?

Konwencja MLC 2006 daje marynarzom prawo sprawdzenia umowy o pracę przed jej podpisaniem. Zalecamy aby umowa o pracę została sprawdzona przez osobę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przypominamy, iż w przypadku gdy dostaniemy jedynie kontrakt czyli jedną lub dwie strony to możemy być pewni że nie wszystko zostało nam przekazane.

Do każdej umowy o pracę powinny byś załączone warunki zatrudnienia lub układ zbiorowy. Przypominamy o zaletach pracy w oparciu o układy zbiorowe ITF które dają gwarancje uczciwych warunków zatrudnienia.

Jako Organizacja Marynarzy Kontraktowych przypominamy, iż oferujemy wszystkim zrzeszonym marynarzom pomoc w sprawdzeniu warunków zatrudnienie.

Wydajemy opinię za pomocą poczty elektronicznej, szybko i sprawnie.

T.L.

zapraszamy na 2 minutową prezentację

 

 

 

 

 

2021-04-15
Pracodawcy morscy z Międzynarodowego Forum (IBF) przekonywali i zapewnili drugie odroczenie IBF ?negocjacji kosztów?, ku rozczarowaniu Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF).
2021-04-12
Zarówno IMO jak i ITF uznają, iż szczepienia przeciwko covid 19 dla marynarzy mogą skutecznie rozwiązać kryzys panujący w podmianach załóg statków. Tym samym wzywają do priorytetowych szczepień naszej grupy zawodowej. Marynarskie Związki Zawodowe z Polski wielokrotnie wzywały zarówno Ministerstwo Gospodarki Morskiej jak i Premiera o włączenie polskich marynarzy do priorytetowych szczepień. Niestety polska administracja nie uznała, iż polscy marynarze powinny mieć taką możliwość.
2021-04-12
W świetle ostatnio zgłaszanych spraw przez marynarzy do OMK pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z MLC 2006, wszystkich marynarzy, armatorów, pośredników obowiązuje procedura składania i rozwiązywania skarg związanych z zatrudnieniem i pracą na statkach.
2021-04-01
" Czy statek się skurczył? " - Czerwone flagi podniesione nad statkiem Goundar zarejestrowanym na Fidżi 14 metrów krótszym niż w Kanadzie
2021-03-31
Informujemy, iż Krajowa Sekcja Morska podpisała nowy układ zbiorowy obowiązujący na promach Euroafryki. Główne zmiany w porównaniu z ubiegłymi latami to między innymi implementacja porozumienia ws. zwiększenia stawek ubezpieczeniowych, usunięcie zapisów ograniczających, w niektórych sytuacjach, wypłatę odszkodowania w wyniku choroby lub wypadku na statku , przyspieszenie wypłat wynagrodzenia o 10 dni, zwiększenie puli dni świątecznych o Zielone Świątki, usunięcie tabeli kar finansowych, dostosowanie procedury składania skarg przez marynarzy do wymogów MLC oraz kilka innych zmian
2021-03-30
Organizacja Marynarzy Kontraktowych przyłączyła się do ponad 750 firm i organizacji wspierających i czynnie działających na rzecz marynarzy w okresie pandemii, terminowych podmian i ułatwień w przemieszczaniu się.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.eu, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line