Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019-04-18
Firma Ryan Ship Management z Ukrainy umieściła w marcu ogłoszenie o treści "Chcemy uniknąć zatrudnienia polskich marynarzy, na ile to tylko możliwe" . Pisaliśmy o tym fakcie na FB i na naszej stronie internetowej 15/04
2019-04-14
Według najnowszej publikacji klubów P&I dotyczących Konwencji MLC i polis ubezpieczeniowych przez nią wymaganych zaleca się marynarzom aby w pierwszej kolejności, w przypadku problemu, marynarz kontaktowali się ze swoim Związkiem Zawodowym i Armatorem w celu znalezienia rozwiązania zanim wystąpi do ubezpieczyciela. Jest to jak najbardziej zgodne z naszymi dotychczasowymi poglądami z tym, że w przypadku gdy marynarz będzie szukał rozwiązania swojego roszczenia bezpośrednio z armatorem, bez pomocy Związku Zawodowego zalecamy aby przynajmniej się skonsultował z nim w celu zasięgnięcia porady.
2019-04-11
Firma Ryan Ship Management, zajmująca się m.in. obsługą platform wiertniczych na Morzu Północnym, umieściła ogłoszenie o pracę, które posiada znamiona dyskryminacji Polaków