Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

 

2018-06-15
Przypominamy, że zbliża się ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do dodatkowego ubezpieczenia, jakie z trudem wynegocjowaliśmy dla marynarzy z naszej Organizacji . Przyjmujemy kwestionariusze do dnia 20 czerwca 2018 r.
2018-06-04
Informujemy, iż dnia 22.05.2018 został podpisany nowy układ zbiorowy na m/f Nils Dacke, pomiędzy niemieckim Związkiem Zawodowym Verdi oraz cypryjskim przedstawicielem armatora P.B.C. Polish Baltic Crewing Shipmanagement Ltd. Ze względu na współpracę w rodzinie ITF jak i politykę ateńską wg. której w negocjacjach powinny brać udział Związki Zawodowe z krajów pomiędzy którymi dany statek uprawia żeglugę, poza szwedzkim Związkiem Zawodowym (SEKO) także polscy afilianci ITF w tym Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność oraz OMK (Organizacja Marynarzy Kontraktowych) brały czyny udział.
2018-05-28
Na prośbę marynarzy będących w morzu, przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłoszeń do ubezpieczenia do dnia 20 czerwca 2018 r. Jest to termin ostateczny.