Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

 

Z dniem 01 lipca 2018 r. zacznie w Polsce obowiązywać Konwencja MLI (Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku). Głównym celem Konwencji jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez przeciwdziałanie międzynarodowym optymalizacjom podatkowym, których efektem jest transferowanie zysków do tych jurysdykcji, w których opodatkowanie jest dużo korzystniejsze. Konwencja ma modyfikować obowiązujące dotychczas umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stanowiąc swoisty rodzaj ?nakładki? na ich aktualne zapisy.
2018-05-22
Marynarz z OMK przekazał nam informację, że armator pilnie poszukuje 30 Drugich i Trzecich mechaników. Ogłoszenie umieściliśmy na naszej stronie w zakładce - Giełda Pracy
2018-05-15
W związku z dużym zainteresowaniem obecnym ubezpieczeniem NNW, którym są objęci wszyscy marynarze należący do OMK i zapytaniami o możliwość rozszerzenia ubezpieczenia marynarzy i rodzin, rozpoczęliśmy ponad pól roku temu wstępne negocjacje z ubezpieczycielem w sprawie uzyskania oferty takiego dodatkowego ubezpieczenia, dedykowanego marynarzom.