Organizacja Marynarzy Kontraktowych NSZZ "S"

jest organizacją związkową niezależną od armatorów, pracodawców i agencji pośredniczących.

Przystępując do OMK automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub  polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.

Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Organizację,  która ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc realne działania eliminujące nieuczciwość, która spotyka lub może spotkać w przyszłości wielu marynarzy na świecie?

Należąc do ITF i ETF wspierasz te działania.

--------------------------------------- 

Przyszłość marynarza europejskiego  

wizja ETF i OMK

 
EUROPEAN STANDARDS IN EUROPEAN WATERS

 

Żegluga to serce globalnego transportu, który obejmuje blisko 90% wszystkiego co konsumujemy lub kupujemy. W UE sektor transportu morskiego obejmuje blisko 230 tyś. pracowników, a europejscy armatorzy posiadają blisko 40% światowego tonażu, a marynarze w większości przypadków nie mają gwarancji zatrudnienia, europejskiego poziomu płac oraz ubezpieczeń społecznych.

Transport morski jest najbardziej zglobalizowaną dziedziną gospodarki co powoduje, iż marynarze wszystkich stopni są narażani na olbrzymią i często nieuczciwą konkurencję. Dla armatorów oszczędności najczęściej zaczynają się od cięć na kosztach załogowych poprzez zatrudnienia marynarzy, którym nie muszą gwarantować zabezpieczenia społecznego, którym można zapłacić mniej, których koszty życia w ich kraju zamieszkania są dużo niższe i bez obciążeń fiskalnych, którzy godzą się na gorsze warunki bytowe i długie okresy zamustrowania.

Zatrudnienie marynarzy w transporcie morskim charakteryzuje się tym, iż pracodawcy nie muszą się starać o żadne specjalne zezwolenia na zatrudnianie poszczególnych narodowości. Jak widać brak odpowiednich regulacji powoduje to, że pracodawca operujący statkiem w transporcie europejskim może zatrudnić marynarza spoza UE za wynagrodzenie poniżej poziomu UE i bez zabezpieczenia społecznego. W naszej ocenie, Związku Zawodowego, ETF, OMK jest to naganne i jak najszybciej powinny być wprowadzone przepisy regulujące zatrudnienie w morskim transporcie europejskim.

Dodatkowo marynarze mają jeszcze wiele innych problemów:

- obsada statku jest coraz mniejsza poprzez wprowadzanie nowych technologii i cyfryzacji co powoduje, iż marynarze mają coraz więcej obowiązków,

- marynarzom coraz trudniej jest schodzić na ląd zarówno ze względu na krótki czas postoju statku w porcie jak i na obostrzenia związane z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa,

- w porównaniu do pracy lądowej zawód marynarza charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem wypadków przy pracy (także śmiertelnymi) i chorób zawodowych,

- rosnąca ilość przypadków gdy w wyniku wypadku morskiego marynarze są aresztowani i odcięci od pomocy prawnej,

- braku możliwości dochodzenia swoich podstawowych praw lub zaległych wynagrodzeń od pracodawców funkcjonujących pod PO boxami lub w odległych krajach.

 

ETF wykorzystuje każdą szansę jak i kreuje  nowe w celu zabezpieczenia miejsc i warunków pracy europejskich marynarzy, utrzymania poziomu szkoleń i morskiego know-how.

Wypełniając deklarację do OMK wstępujesz także do ETF i tym samym wspierasz działania ETF

 

www.omk.org.pl