Organizacja Marynarzy Kontraktowych
NSZZ "Solidarność"

jest organizacją związkową niezależną od pracodawców, która wchodzi w skład Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ Solidarność afiliowanej w ITF i ETF.

Przystępując do naszej organizacji automatycznie stajesz się członkiem ITF i ETF.

KSM Logo    ITF Logo    ETF Logo

Tylko poprzez przynależność do związku zawodowego afiliowanego w ITF i ETF możesz zostać członkiem tych federacji - ITF Polska -

Nasza Organizacja jest otwarta dla wszystkich marynarzy zatrudnianych przez pracodawców zagranicznych lub przez pracodawców polskich, u których nie działają inne organizacje związkowe.
Ludzie morza pracujący za granicą powinni posiadać miejsce, które ich jednoczy w Polsce. Organizację, do której mogą się zwrócić o pomoc. Związek, który ich godnie reprezentuje.

Chcesz wspomóc walkę z nieuczciwością, która spotyka wielu marynarzy na świecie?
Tylko związki zawodowe afiliowane w ITF walczą z tym każdego dnia.
Należąc do ITF wspierasz tę walkę.

 

2018-09-21
Z dniem 1 października 2018 r. w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie Konwencja MLI, która modyfikuje zapisy zawartej między Polską a Wielką Brytanią umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
2018-09-21
Informujemy, iż Organizacja Marynarzy Kontraktowych wynegocjowała nowe zniżki za doradztwo podatkowe dla marynarzy z OMK.
2018-09-17
Witamy marynarzy pracujących w sektorze Oil & Gas i dzielimy się jednocześnie informacjami związanymi z duńskim armatorem A1 Offshore.