2019-04-03
Fair Transport akcja demonstracyjna w Brukseli, byliśmy, widzieliśmy...
Ostatni tydzień był pełen emocji! Nasz organizacja wzięła aktywny udział w tej kampanii. Byliśmy tam razem z kolegami ze związków z m.in.: Niemiec, Rumunii, Szwecji, Belgii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Danii, Norwegii. Było nas tam (wg. organizatorów) około pięć tysięcy uczestników.

Fair Transport Europe to kampania Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF), która reprezentuje ponad 5 milionów pracowników transportu na całym kontynencie.

Nieskrępowana konkurencja to siła niszcząca. Nieustające dążenie do zysku pozbawia pracowników ich godności. Zagraża stabilności i bezpieczeństwu naszego systemu transportowego. Ale możemy to powstrzymać.

Rzeka tysięcy pracowników transportu przemaszerowała ulicami, przeciw dumpingowi socjalnemu, a za godną pracą i płacą w Europie.

Główne założenia i wizja kampanii sprawiedliwego transportu w Europie, to:

Ø  Politycy i rządy powinni wspierać wysokiej jakości usługi transportowe w tym sprawiedliwe zatrudnienie marynarzy. A nie, pęd do obniżania kosztów;

Ø  Przepisy i regulacje muszą chronić pracowników i przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją;

Ø  Nowy urząd pracy UE musi mieć uprawnienia do badania i powstrzymywania nadużyć międzynarodowych pracodawców;

Ø  Musimy wzmocnić systemy transportu publicznego w tym morski, aby zapewnić niedrogie usługi wysokiej jakości dla wszystkich obywateli;

Ø  Przemoc uwarunkowana płcią w miejscu pracy musi się zakończyć - pasażerowie, współpracownicy i menedżerowie muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności;

Ø  Niebezpiecznie długie godziny pracy, ponieważ pracodawca i rządy ignorują przepisy dotyczące godzin odpoczynku;

Ø  Miejsca pracy zniszczone przez nieuczciwą konkurencję na podstawie kosztów, a nie jakości;

Ø  Międzynarodowe firmy proponują najtańsze kontrakty, pozostawiając pracowników bez wyraźnego dostępu do opieki i zabezpieczenia społecznego;

Ø  Pracownicy zepchnięci na umowy krótkoterminowe oraz niepewne;

Ø  Stałe podwykonawstwo, praca agencyjna i fałszywe samozatrudnienie - przełamywanie powiązań między personelem a pracodawcami.

Nie możemy pozwolić, by dumping socjalny niszczył miejsca pracy wysokiej jakości.

Jeśli będziemy stać razem, możemy zbudować sprawiedliwy transport morski w/dla Europy.

NASZE WYMAGANIA

Więcej i uczciwych miejsc pracy dla europejskich pracowników transportu. Należy skupić się nie tylko na liczbie miejsc pracy, ale także na ich jakości.

Europejscy pracownicy transportu zasługują na podwyżkę wynagrodzenia. Byłoby to korzystne dla gospodarki, dla biznesu. dla wzrostu miejsc pracy i dla pracowników.

Europejski filar praw socjalnych musi stać się wiążący.

Utworzenie „społecznego Europolu”, narzędzia, które mogą działać w przypadku konfliktów, zapewniając właściwe wdrożenie europejskiego prawodawstwa socjalnego.

Transport publiczny dla wszystkich miast europejskich. Potrzebujemy zrównoważonego transportu, który jest dostępny dla wszystkich.

Zatrzymaj ataki na indywidualne i zbiorowe prawa pracowników. Prosimy o zaprzestanie prześladowań i kryminalizacji działalności związków zawodowych.