2019-10-01
Świadectwo zdrowia ENG 1 - informacja dla marynarzy pod banderą UK
Otrzymaliśmy informacje od marynarza z OMK, dotyczącą ekwiwalentów brytyjskiego świadectwa zdrowia ENG1, z prośbą o publikacje na naszej stronie internetowej. Informacja jak najbardziej przydatna zarówno dla osób aplikujących o pracę na statkach bandery UK jak i dla tych już pracujących.

Podczas jednej z rutynowych inspekcji audytor uznał, iż polskie świadectwa zdrowia są nieważne, ponieważ właściwe powinny zostać wydane przez lekarza akredytowanego przez MCA. Po dyskusji  oraz analizie cyrkularza MSN1815 MCA strona audytująca przyznała, iż polskie świadectwo wydane w oparciu o wymogi STCW/MLC jest równoznaczne UK Seafarer Medical Fitness Certificate (ENG 1).

Informacji nie potwierdzaliśmy w MCA ponieważ zapisy cyrkularza wydając się być zrozumiałe. Jeżeli ktokolwiek z OMK napotka problemy z uznaniem polskiego świadectwa zdrowia pod banderą UK może zgłosić się do naszego biura abyśmy mogli kontynuować sprawę z MCA.

T.L.