ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Nowe wytyczne ITF pokazują firmom, jak szanować prawa człowieka marynarzy przewożących ładunki
2023-07-28
90% towarów jest transportowanych drogą morską.

Ponieważ 90% towarów jest transportowanych drogą morską, firmy polegają na marynarzach, którzy utrzymują łańcuch dostaw w ruchu. Ponieważ przepisy dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka (HRDD) rozszerzają się pod względem zakresu i zasięgu, wiele firm nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Nowe wytyczne HRDD ITF, "Poszanowanie praw człowieka marynarzy w globalnych łańcuchach dostaw", zostały ogłoszone na forum z Inicjatywą Etycznego Handlu (ETI) zrzeszającą globalne firmy o łącznym obrocie 166 miliardów GBP, międzynarodowe organizacje związkowe, organizacje praw pracowniczych i organizacje pozarządowe.

(.....)

Nowe wytyczne określają cztery kroki, które marki mogą podjąć, aby współpracować z ITF w sprawie HRDD:

     Spotkanie wprowadzające w celu określenia podejścia HRDD skoncentrowanego na pracownikach w transportowych i logistycznych łańcuchach dostaw.
     Poufna kontrola praw ITF w celu zidentyfikowania zagrożeń i naruszeń praw człowieka, marynarzy na statkach przewożących ładunek.
     Dialog z ITF na temat ryzyka i łagodzenia.
     Umowa o współpracy ITF w celu wspólnej pracy w celu zapobiegania i naprawiania naruszeń praw człowieka.

Współpracując z ITF, firmy mogą poprawić prawa człowieka marynarzy w swoich globalnych łańcuchach dostaw, opracować i przyjąć procesy ograniczania ryzyka oraz wprowadzić bieżące procedury monitorowania i środki rozpatrywania skarg.

Więcej: Link

R.R.

2024-05-13
OMK NEWS - Twoje źródło informacji na morzu. Informujemy, że wysłaliśmy na wskazane adresy e-mail kolejne wydanie OMK NEWS - Twoje źródło wiadomości na morzu w formie pdf.
2024-05-13
Miałeś wypadek na statku, nie posiadasz informacji związanej z ubezpieczeniem, masz problemy z uzyskaniem odszkodowania, armator odrzuca roszczenia powypadkowe ? Pamiętaj o OMK.
2024-05-06
System zatrudnienia polskich marynarzy pod banderą DIS przynosi wiele zapytań i niepewności związanych z interpretacją warunków zatrudnienie, szczególnie częścią związaną z zabezpieczeniem społecznym i innymi świadczeniami wynikającymi z przepisów duńskich.
2024-04-30
Po masowych zwolnieniach z pracy marynarzy brytyjskich w P&O i zastąpieniu ich blisko 800 tańszymi pracownikami zatrudnionymi za połowę minimalnej stawki godzinowej na wydłużonych kontraktach, pojawiły się sygnały o wzroście płac i przywróceniu normalnych rotacji 14/14 dni.
2024-04-30
Akcja duńskich dokerów i międzynarodowa solidarność zapewniają lepsze warunki dla marynarzy
2024-04-25
Zapraszamy na ogólnopolską akcję protestacyjną, która odbędzie się w Warszawie w dniu 10 maja 2024r.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line