2018-09-21
Dla marynarzy z OMK pracujących u armatorów z UK - 2018/2019
Z dniem 1 października 2018 r. w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie Konwencja MLI, która modyfikuje zapisy zawartej między Polską a Wielką Brytanią umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Dotychczas marynarze uzyskujący dochody z zatrudnienia na statkach eksploatowanych przez brytyjskie przedsiębiorstwa, o ile nie uzyskali innych dochodów podalegających opodatkowaniu w Polsce, nie musieli w ogóle składać zeznania podatkowego i wykazywać w Polsce uzyskanego wynagrodzenia, gdyż było ono na mocy obowiązującej umowy zwolnione z opodatkowania

Zmiana wprowadzona implementacją Konwencją MLI prowadzi do tego... (dalszy ciąg w Strefie Członków Zwiazku).