2018-09-28
Portugalscy marynarze zwolnieni z płacenia podatku
W kwietniu br. Komisja Europejska zatwierdziła portugalski system podatkowy dla marynarzy, który zwalnia portugalskich marynarzy z płacenia podatku dochodowego za pracę na statkach oraz dodatkowo zezwala aby marynarze płacili obniżone składki na ubezpieczenie społeczne.

Komisją Europejska podsumowała to wydarzenia w słowach “to wydarzenie zachęci do utrzymania gospodarki morskiej I miejsc pracy w obszarze całej UE i jednocześnie zatrzyma konkurencję w postaci pojedynczych źródeł rynkowych oraz siły roboczej”.

Polska – według EMSA (European Maritime Safety Agnecy) 2015, Polska jest jako drugi kraj w EU pod względem ilości oficerów. Jeżeli nie będziemy mieć nowych rozwiązań to będzie to ostatnia tak pozytywna statystyka czego następstwem będą zamykane szkoły i akademie morskie.