2018-10-15
Ochrona danych osobowych-prosimy o zaktualizowanie danych osoby wskazanej do kontaktu w imieniu marynarza należącego do OMK
Zwracamy się z prośbą do wszystkich marynarzy należących do OMK o pilne zaktualizowanie danych dotyczących osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu marynarza wraz z podaniem nr telefonu i/lub adresu e-mail wskazanej osoby.

Powyższe jest konieczne, aby osoba wskazana mogła złożyć roszczenie, upoważnić OMK do podjęcia działań na rzecz pomocy w sprawach zwiazanych z problemami na burcie, zatrudnieniem w imieniu marynarza, udzielenia innych informacji. Często takie działania sa podejmowane ze wzgledu na specyfikę pracy i brak mozliwosci podjęcia kontaktu bezposredniego z nami.

Zgodnie z Zarządzeniem Administratora Danych Osobowych:

1.     Nie udziela się informacji o członkostwie osobom trzecim, chyba że te osoby zostały wskazane przez członka OMK jako osoby do kontaktu i potrafią one potwierdzić swoją tożsamość na podstawie dokumentu ze zdjęciem lub poprzez podanie własnego zarejestrowanego w bazie danych OMK numeru telefonu lub adresu e-mail.

Dane mozna uaktualnić na formularzu aktualizacyjnym-do pobrania : Formularz aktualizacji danych

Ponadto informujemy, że:

1.      Identyfikacja telefoniczna marynarzy polega na wymogu podania przez osobę dzwoniącą imienia, nazwiska oraz numeru legitymacji związkowej. W przypadku gdy marynarz należący do OMK NSZZ Solidarność nie ma wydanej legitymacji związkowej identyfikacja polega na podaniu przez osobę dzwoniącą daty urodzenia oraz adresu zamieszkania.