2019-04-11
Współpraca OMK z HMS Assistance. Pakiety medyczne na preferencyjnych warunkach dla marynarzy należących do OMK
Informujemy, że zakończyliśmy negocjacje z HMS Assistance, dotyczącą pakietów medycznych dedykowanych marynarzom należącym do OMK w rozszerzonym zakresie i na preferencyjnych warunkach.

 

Nadmieniamy, że jest to pierwszy w Polsce program medyczny skierowany indywidualnie do marynarzy oparty na bardzo korzystnych cenowo warunkach .

Wynegocjowana oferta umożliwia wykupienie pakietu medycznego przez marynarza  i rozszerzenie pakietu na rodzinę.

Oferta obejmuje między innymi:

Międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy, nielimitowaną opiekę internisty, pediatry, lekarza rodzinnego, nielimitowana opiekę lekarzy specjalistów, 24 h lekarskie wizyty domowe – 3 razy w roku, 24 h pomoc ambulatoryjną, ambulatoryjną opiekę pielęgniarską, badania diagnostyczne, RTG, USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, 24 h transport medyczny.

Dodatkowo wynegocjowaliśmy dla marynarzy decydujących się na pakiet medyczny Comfort – 24 h opiekę prawną gratis

Oferta wraz ze szczegółami w dniu dzisiejszym zostanie rozesłana marynarzom z OMK drogą e-mailową

Oferta wraz z procedurą podpisywania umów bezpośrednio z HMS Assistance jest do pobrania w Strefie Członków Związku, w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biurem OMK: biuro@nms.org.pl; tel; 91 422 02 02:

 

Procedura podpisywania Umów z marynarzami należącymi do OMK NSZZ "S"

1. Zainteresowany podpisaniem Umowy przesyła pocztą elektroniczną do HMS: 

              a. Dane do umowy (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy) + informację o rodzinie (imię i nazwisko, PESEL, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy
- wyłącznie osoby pełnoletnie)

b. Kopię aktualnego Międzynarodowego Świadectwa Zdrowia.

c. Potwierdzenie dokonania przelewu.

2.       HMS weryfikuje członkostwo w Sekretariacie OMK.

3.      Wypełniona i podpisana przez HMS Umowa zostaje odesłana pocztą
wraz z imienną kartą i materiałami informacyjnymi.

4.      Po otrzymaniu przelewu i potwierdzeniu członkostwa przez Sekretariat
OMK, HMS aktywuje opiekę medyczną i prawną od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu w którym podpisana jest umowa.

Uwaga: Jeżeli opieka ma być uruchomiona od dnia podpisania umowy
należy dokonać wpłaty za miesiąc bieżący i następny. Jako usługa
abonamentowa Pakiet Opieki Medycznej jest płatny "z góry".