2019-08-20
Najnowsze informacje o "183 dniach"
25 czerwca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ustawy o pracy na morzu, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Na początku miesiąca sprawa była ponownie dyskutowana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi. Teraz czas na to aby projekt przeszedł przez Senat i według planu we wrześniu przez Sejm.

Projekt ten zakłada, że marynarze mieszkający w Polsce, pracujący na statkach morskich pod polską banderą oraz pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą zwolnieni z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych za pracę przez co najmniej 183 dni w roku podatkowym (chodzi o statki wykorzystywane do przewozu pasażerów lub ładunków w żegludze międzynarodowej). Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany z przepisach zakładają, iż wymóg 183 dni będzie można uzupełnić, także innymi okresami ściśle powiązanymi z pracą na statku, min. podróż na i ze statku, czas urlopu, szkolenia itp. Zamieszczamy najnowszą wersję projektu zmian podatkowych w Strefie Marynarza na stronie www.omk.org.pl

 

T.L.