ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Nowe rozporządzenie ws. COVID oraz przekraczania granicy
2021-12-21
Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na nasze zapytania i zastrzeżenia ws. przepisów z dnia 15 grudnia lecz informujemy, iż zostały one doprecyzowane dnia 17 grudnia na podstawie kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjaśniono sprawy związane z testem diagnostycznym dla osób powracających spoza strefy Schengen.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2021 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Test diagnostyczny można wykonać na 24h przed powrotem do kraju lub na lotnisku w PL po przylocie. W drugim przypadku znacznie wydłuża się czas oczekiwania na wynik testu.

„1a. Test, o którym mowa w ust. 1, może być wykonany na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu  przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia  negatywnego wyniku testu przez podmiot wykonujący ten test do systemu teleinformatycznego, o którym mowa  w § 2 ust. 4 pkt 1.”,

Z rozporządzenia nie wynika, iż marynarze byliby zwolnieni (w inny sposób niż pozostali obywatele) z kwarantanny na podstawie rozporządzenia i powinni przedstawić wynik testu diagnostycznego w celu zwolnienia z tego obostrzenia.  Niemniej jednak zadaliśmy odrębne pytanie do Straży Granicznej czy nasza interpretacja jest właściwa.

Wg. informacji podanych na stronie internetowej Straży Granicznej test diagnostyczny to test PCR-RT lub antygenowy, który musi być zarejestrowany w polskim systemie informatycznym.

2022-08-08
OMK NEWS - Twoje źródło informacji na morzu. Informujemy, że wysłaliśmy na wskazane adresy e-mail kolejne wydanie OMK NEWS - Twoje źródło wiadomości na morzu w formie pdf ( tylko 348 KB )
2022-08-08
Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, do którego zapraszaliśmy 26.01.2022r., na naszej stronie: https://omk.org.pl/article/990.
2022-07-28
Mamy pierwsze w Polsce grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla marynarzy. 28 lipca b.r. podpisaliśmy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego z PZU. Od tej chwili marynarze z naszej Organizacji mogą nadal przystępować do ubezpieczenia zdrowotnego OMK / PZU na wynegocjowanych warunkach, ponieważ umowa jest otwarta i bezterminowa.
2022-07-13
Holenderski sąd stoi po stronie związków zawodowych przy mocowaniu kontenerów
2022-07-04
Niemieccy dokerzy zyskują międzynarodowe poparcie dla strajków chroniących przed inflacją
2022-06-30
W związku z niepewną sytuacją na rynku ubezpieczeń społecznych polskich marynarzy, przypominamy poniżej kilka istotnych zasad:
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line