ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!
Aktualna informacja dla marynarzy - nadal obowiązuje zwolnienie z kwarantanny po powrocie ze statku - stan na dzień 10-05-2021 r.
2021-05-10
Z uwagi na publikację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06-05-2021 r. , informujemy, iż nadal kwarantanny po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych nie muszą odbywać marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji, pomimo wprowadzonych zmian w Rozporządzeniu

Zgodnie z treścia zleconej przez OMK I przygotowanej opinii prawnej przez Kancelarię ONYX Radcy Prawnego Katarzynę Borzęcką, przeprowadzona w ramach opinii analiza prawna prowadzi do wniosku, iż:

·         Zmiana dotyczy osób, które dotychczas miały obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy i mogły skrócić czas trwania tej kwarantanny w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po przekroczeniu tej granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu jej przekroczenia.

·         W przypadku podróży z Państw: Federacyjnej Republiki Brazylii, Republiki Indii albo Republiki Południowej Afryki – osoby objęte obowiązkową kwarantanną nadal mogą skrócić czas trwania kwarantanny w przypadku uzyskania przez osobę przekraczającą granicę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – jednakże test mogą wykonać najwcześniej 7 dni po przekroczeniu granicy.

·         Rozporządzenie nie rozszerza ani nie zawęża rodzaju osób, podlegających obowiązkowej kwarantannie – w tym zakresie stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto otrzymaliśmy równiez potwierdzenie z Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury , przekazane przez Krajową Sekcję Morską Marynarzy i Rybaków że marynarze faktycznie nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, jesli udają się na statek lub wracają ze statku do domu po zakończeniu kontraktu.

BS

2021-05-10
Armatorzy i przedstawiciele marynarzy zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie międzyagencyjnej grupy zadaniowej, która zbada wdrożenie i praktyczne stosowanie Konwencji MLC 2006 podczas pandemii, w tym jej wpływ na podstawowe prawa marynarzy i branżę żeglugową.
2021-05-07
Koniec z wymówkami dla globalnych marek jako nowego narzędzia uruchomionego w walce z kryzysem związanym ze zmianami załóg
2021-05-04
Informujemy, iż dnia 30.04 otrzymaliśmy informację z Departamentu Edukacji Morskiej o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 29.04, które obecnie przewiduje możliwość organizowania egzaminów na operatora GOC GMDSS podczas pandemii. W związku z powyższym przewidujemy, iż kolejne egzaminy odbędą się według ustalonego planu.
2021-05-01
Niniejszym zamieszczamy link do nowej publikacji OMK skierowanej do marynarzy rozpoczynających pracę na morzu. Mocno polecamy zapoznanie się ze streszczeniem najważniejszych zagadnień. Przedstawione informacje dotyczą kontraktów, warunków zatrudnienia, podatków, ubezpieczeń itp.
2021-04-27
Marynarz Mohammad Aisha wraca do domu dzięki ITF, kończąc cztero letni pobyt na opuszczonym statku.
2021-04-27
Informujemy, iż ze względu na trwającą pandemię, kolejny raz zostały odwołane egzaminy na operatora GMDSS. Egzaminy GOC nie są już tak istotne dla osób posiadających dyplom i regularnie pracujących na morzu, ponieważ można je odnowić na podstawie praktyki pływania. Niestety brak możliwości przystąpienia do egzaminu ma zasadnicze znaczenie dla osób ubiegających się o pierwszy dyplom oficerski.
Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.eu, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line