ITF - logo ETF - logo Fair shipping - logo
OMK is a member of National Maritime Section NSZZ Solidarność Affiliated to ITF and ETF
Przyłącz się do nas! Kliknij i wypełnij deklarację!

Informacje o kończącym się terminie dodatkowego grupowego ubezpieczenia PZU

W związku dobiegającą rocznicą polisy (30.06.2021 roku) ubezpieczenia grupowego osoby chcące przedłużyć ochronę ubezpieczeniową na kolejny rok (warunki, zakres ubezpieczenia oraz składka nie ulegają zmianie) proszone są o dokonanie płatności analogicznie jak do roku poprzedniego.

Inspektorzy ITF odzyskują 45 mln, "Czubek góry lodowej"

To "Czubek góry lodowej": inspektorzy ITF odzyskują 45 mln dolarów, pensji marynarzy pośród rekordowo wysokich porzuceń

Informujemy, że wszyscy marynarze należący do OMK zostali objęci kontynuacją podstawowego ubezpieczenia NNW na kolejny rok 2021 / 2022 wraz z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia.

Przypominamy, że w ramach przynależności do Organizacji Marynarzy Kontraktowych marynarze są objęci obligatoryjnie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU 24 h podczas pracy na statku i wypoczynku w domu, również w strefie działań pirackich. Koszt ubezpieczenia ponosi OMK.

Koncentratory tlenu wysłane do Indii w celu ratowania życia marynarzy

Łączna wartość dwóch grantów wynosi 215 000 GBP (305 085 USD).

Nowa wysokość obowiązującej składki członkowskiej

Informujemy, że Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów OMK, podwyższona została wysokość składki członkowskiej z tytułu przynależności do OMK / ITF o 5 pln. Ostatnia zmiana wysokości składki członkowskiej miała miejsce 11 lat temu. Uzyskana kwota z podwyższenia składki członkowskiej będzie przeznaczona na poszerzenie pakietu ubezpieczenia NNW, którym obligatoryjnie są objęci marynarze, należący do Organizacji

ONZ powinna zbadać dlaczego rządy nie wypełniały zobowiązań wobec marynarzy podczas pandemii

Armatorzy i przedstawiciele marynarzy zwrócili się do Organizacji Narodów Zjednoczonych o powołanie międzyagencyjnej grupy zadaniowej, która zbada wdrożenie i praktyczne stosowanie Konwencji MLC 2006 podczas pandemii, w tym jej wpływ na podstawowe prawa marynarzy i branżę żeglugową.

Koniec z wymówkami w walce z kryzysem ze zmianami załóg

Koniec z wymówkami dla globalnych marek jako nowego narzędzia uruchomionego w walce z kryzysem związanym ze zmianami załóg

Zmiana rozporządzenia ws. egzaminów GMDSS podczas pandemii

Informujemy, iż dnia 30.04 otrzymaliśmy informację z Departamentu Edukacji Morskiej o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 29.04, które obecnie przewiduje możliwość organizowania egzaminów na operatora GOC GMDSS podczas pandemii. W związku z powyższym przewidujemy, iż kolejne egzaminy odbędą się według ustalonego planu.

Pierwsza praca na morzu i kilka praktycznych porad.

Niniejszym zamieszczamy link do nowej publikacji OMK skierowanej do marynarzy rozpoczynających pracę na morzu. Mocno polecamy zapoznanie się ze streszczeniem najważniejszych zagadnień. Przedstawione informacje dotyczą kontraktów, warunków zatrudnienia, podatków, ubezpieczeń itp.

Marynarz Mohammad Aisha wraca do domu dzięki ITF

Marynarz Mohammad Aisha wraca do domu dzięki ITF, kończąc cztero letni pobyt na opuszczonym statku.

Problemy z egzaminami GOC (GMDSS)

Informujemy, iż ze względu na trwającą pandemię, kolejny raz zostały odwołane egzaminy na operatora GMDSS. Egzaminy GOC nie są już tak istotne dla osób posiadających dyplom i regularnie pracujących na morzu, ponieważ można je odnowić na podstawie praktyki pływania. Niestety brak możliwości przystąpienia do egzaminu ma zasadnicze znaczenie dla osób ubiegających się o pierwszy dyplom oficerski.

Nie zwlekaj z konsultacją lub złożeniem roszczenia. Mamy na to tylko kilka tygodni.

Przypominamy wszystkim marynarzom, iż istnieją zobowiązania stron dotyczące czasu, w którym roszczenie, niezależnie czy dotyczy niewypłaconego wynagrodzenia, świadczenia chorobowego, odszkodowania, kosztu repatriacji czy wielu innych zobowiązań finansowych, jest ściśle określony. Największa skuteczność i bezdyskusyjny czas ochrony P&I to okres pomiędzy 2 i 4 miesiącem wystąpienia zobowiązania.

Oświadczenie ITF w sprawie, drugiego odroczenia negocjacji Międzynarodowego Forum IBF

Pracodawcy morscy z Międzynarodowego Forum (IBF) przekonywali i zapewnili drugie odroczenie IBF ?negocjacji kosztów?, ku rozczarowaniu Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF).

IMO, ITF, polskie Związki Zawodowe wzywają do priorytetowych szczepień dla marynarzy

Zarówno IMO jak i ITF uznają, iż szczepienia przeciwko covid 19 dla marynarzy mogą skutecznie rozwiązać kryzys panujący w podmianach załóg statków. Tym samym wzywają do priorytetowych szczepień naszej grupy zawodowej. Marynarskie Związki Zawodowe z Polski wielokrotnie wzywały zarówno Ministerstwo Gospodarki Morskiej jak i Premiera o włączenie polskich marynarzy do priorytetowych szczepień. Niestety polska administracja nie uznała, iż polscy marynarze powinny mieć taką możliwość.

Problemy z podmianą, złe warunki lub traktowanie na statku

W świetle ostatnio zgłaszanych spraw przez marynarzy do OMK pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z MLC 2006, wszystkich marynarzy, armatorów, pośredników obowiązuje procedura składania i rozwiązywania skarg związanych z zatrudnieniem i pracą na statkach.

Rynek pracy dla marynarzy
Prowadzimy portal pracy dla marynarzy Sea4You.pl, udzielamy porad prawnych oraz śledzimy i opiniujemy nowe przepisy prawne odnosząc je do sytuacji marynarzy. Wspieramy w trudnych sytuacjach, kontaktujemy i uczestniczymy w negocjacjach z pracodawcami.
Organizacja Marynarzy Kontraktowych
Przynależność do OMK można traktować jako Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń podczas pracy na morzu. Istotna jest także ochrona praw marynarzy. Życie stwarza różne niespodzianki i nawet najlepszym z nas, pracującym dla najlepszych armatorów może sprawić niezłego psikusa.
Materiały do pobrania
Udostępniamy publikacje do przeglądania offline (Biuletyn Morski), formularze i inne materiały. Zobacz galerię zdjęć z akcji i wydarzeń.
Warto wiedzieć
Garść najbardziej przydatnych porad dla marynarzy
Opłać składki on-line
Sprawdź wysokość składek i dokonaj płatności on-line